Værdigrundlag

I Dagtilbud midt er det pædagogiske arbejde baseret på følgende værdier

  • Fællesskab
  • Respekt

Respekten for det enkelte barn kommer bl.a. til udtryk ved, at vi ser og hører det enkelte barn og anerkender det, som det er.

Den inkluderende pædagogik betyder, at vi som voksne er ansvarlige for, at alle børn er en del af et fællesskab. Børn har forskellige behov for fællesskaber – nogle befinder sig godt i det store fællesskab, mens andre har brug for at indgå i et mindre fællesskab – og det tager vi hensyn til. Vi tilstræber hver dag at skabe netop de fællesskaber, som giver børnene i Dagtilbud Midt den bedst mulige læring og udvikling.