Rygning og alkohol

Medarbejdere i daginstitutionerne skal være gode rollemodeller for børnene, og derfor har vi regler i forhold til, at der ikke må ryges og drikkes alkohol i arbejdstiden.

En anden ting er, at børn kan være udsat for passiv rygning, f.eks. i hjemmet. Passiv rygning er sundhedsfarligt for barnet. Ligeledes kan alkohol være et problem for forældrene. Rygning og alkohol hører ikke til et sundt børneliv. Derfor handler vi, hvis vi registrerer problemer med alkohol i familien.

Vi udleverer således ikke børn til forældre/andre, der henter børn, såfremt vi skønner, at de er påvirkede af rusmidler, og vi underretter myndighederne.