Indeklima

Et godt indeklima i institutionerne kan fremme trivslen og være med til at forebygge sygdomme.

Indeklimaet har blandt andet med lyd, lys, temperatur, lugt, luftfugtighed og luftkvalitet at gøre.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er et godt indeklima…” et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader.”

I en daginstitution, hvor mange børn er sammen, er støj et vigtigt opmærksomhedspunkt. Derfor er vi opmærksomme på at nedbringe støj, hvor det er muligt.

Også udluftning og ventilation er et vigtigt opmærksomhedspunkt med mange børn samlet på et sted. Vi har ventilationsanlæg i de fleste af vore afdelinger, som sørger for, at luften fornyes.