Hygiejne

Når vi taler om hygiejne i dagtilbuddet, omhandler det eksempelvis:

 • De fysiske rammer
 • Rengøring
 • Forholdsregler ved ophobning af smitsomme sygdomme
 • Disinfektion

Med henblik på at minimere sygdom sørger vi for at have en høj hygiejnestandard. Vi henholder os til Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner.

Undersøgelser viser, at især håndhygiejne kan mindske sygdomsspredning, og derfor tilstræber vi, at både børn og medarbejdere har en god håndhygiejne. Vi opfordrer også til, at forældre, når de træder ind i institutionen, er opmærksomme på deres håndhygiejne.

Vi lægger vægt på følgende:

Både personale og børn foretager håndvask:

 • når børnene kommer ind fra udendørs arealer med jord på hænderne
 • før og under madlavning, når der skiftes arbejdsgang
 • før spisning
 • efter toiletbesøg
 • efter at børnene er blevet hjulpet med toiletbesøg og efter bleskift
 • efter næsepudsning
 • efter sortering af vasketøj

Vi har håndsprit placeret forskellige steder, f.eks. ved spand m/næsepapir, på toiletterne og ved puslebordene

Alle affaldsspande til bleer og næsepapir skal være med låg.

Rene klude må ikke komme i berøring med forurenede områder, eks. vask ved bleskift.

Vi har engangsforklæder til rådighed ved bleskift.

Medarbejderne skal være opmærksomme på smittefare i forbindelse med deres påklædning – særligt i forhold til tørklæder og store trøjer.

Det er vigtigt at luften udskiftes hyppigt – enten ved ventilation eller ved at åbne vinduer i korte perioder.

Det er vigtigt at opholde sig i frisk luft hver dag. Derfor prioriterer vi højt, at alle børn som udgangspunkt kommer ud hver dag.

Vi henviser også til Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitsomme sygdomme.