Bevægelse

Hvorfor bevægelse?

Bevægelsesaktiviteter udgør et grundlag for barnets fysiske og psykiske sundhed og er en vigtig forudsætning for udvikling af andre kompetencer, f.eks. sprog.

Neurovidenskaben viser, at bevægelse påvirker hormonsystemet og nervesystemet, så man bliver i bedre humør. Bevægelse er en væsentlig del af det sociale liv – vi bruger kropssprog, og vi interagerer med hinanden ved hjælp af krop og bevægelse – i særdeleshed som børn, og børn, der har let ved at bevæge sig, bevæger sig endnu mere.

Hvad vil vi?

Børn har en naturlig trang og lyst til at bevæge sig. Børn bevæger sig meget, og vi vil med de aktiviteter, vi laver med børnene, og den måde, vi indretter de fysiske rammer både ude og inde, understøtte, at de bevæger sig endnu mere. Vi vægter planlagte aktiviteter, men ikke mindst understøtter vi, at bevægelse bliver en naturlig del af børns udfoldelse hen over dagen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn skal havde pulsen op 60 min. om dagen. I samarbejde med forældrene har vi et ansvar for, at det sker.