Politik om IT og telefoni

Nedenstående er et uddrag af Dagtilbud Midts IT-politik.

Brug af telefon

Vi tilstræber at mindske brugen af telefon, når vi er sammen med børnene, og opfordrer derfor også forældrene til at sende en SMS i stedet for at ringe, så vi ikke bliver afbrudt i samværet med børnene.

Vi har en forventning om, at I som forældre ikke taler i telefon eller sms’er, når I henter eller afleverer jeres barn.

Børnenes brug af digitale medier

Det pædagogiske personale har ansvaret for børnenes brug af iPad og andre digitale medier. Brugen skal have et pædagogisk formål og være en del af den samlede pædagogiske praksis.

Vi indtænker iPad som et redskab til at etablere et inkluderende læringsmiljø, hvor børn med særlige behov kan være en del af et fællesskab og opnå anerkendelse.