Fotopolitik

Retningslinjer for optagelse og anvendelse af video/foto i Dagtilbud Midt

For at undgå enhver form for misforståelse og som en beskyttelse af børn og personale har vi udarbejdet retningslinjer for brug af video og foto samt samtykkeerklæring.

Vedrørende video

Videooptagelser bruges som:

  • Arbejdsredskab
  • Gengivelse og fastholdelse af oplevelser

Når videooptagelser bruges som et arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde

Videooptagelserne vil:

  • blive anvendt internt af personalet
  • blive anvendt internt ved uddannelse af personalet med ekstern underviser
  • blive behandlet som øvrigt internt materiale og vil derfor være omfattet reglerne om tavshedspligt
  • blive destrueret efter endt brug eller senest, når barnet forlader institutionen, medmindre andet er aftalt med forældrene

Når video bruges som gengivelse/fastholdelse af oplevelser

I institutionen har personalet det pædagogiske ansvar for børnene, og det tillades ingen udefra at optage video af børn og personale. Ved særtilfælde vil der altid blive informeret konkret. Forældre kan filme ved diverse arrangementer f.eks. cirkus, teater, grillfest, fødselsdage, forudsat at etiske og moralske regler overholdes.
Både i vuggestuen og på besøg i private hjem forbeholder vi os retten til at sige nej til at blive filmet, idet vi har det pædagogiske ansvar for børnene.

Vi kan i vuggestuen arrangere fremvisning af vores videooptagelser fra forskellige arrangementer f.eks. cirkus, en tur eller en dag i vuggestuen.

Vedrørende foto

Fotografiet bruges som:

  • gengivelse og fastholdelse af oplevelser
  • illustration/dokumentation til stuens tavle og opslag i institutionen

Det er tilladt at tage fotografier af børn og voksne både i vuggestuen og på besøg i private hjem, forudsat at etiske og moralske regler overholdes.