Politikker

Fotopolitik

Retningslinjer for optagelse og anvendelse af video/foto i Dagtilbud Midt

Børn- og Ungepolitik

Randers Kommunes Børn- og Ungepolitik danner ramme om alt arbejde med børn og unge i kommunen.

Sorgpolitik

Sorgpolitikken er først og fremmest et internt arbejdsredskab, men den kan udleveres i institutionen, hvis du ønsker det.

Politik om IT og telefoni

Nedenstående er et uddrag af Dagtilbud Midts IT-politik.