Om pædagogisk læreplan

Værdier

I Dagtilbud Midt arbejder vi med udgangspunkt i værdierne fællesskab og respekt.

Værdierne er rammen om arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Formål

Formålet med de pædagogiske læreplaner er, at vuggestue og børnehave bidrager til, at barnets læring understøttes. Der sættes fokus på alle barnets potentialer og kompetencer under hensyn til den enkeltes forudsætninger, herunder børn med særlige behov.

Målet er, at barnet rustes til at begå sig i livet.

Medarbejdernes rolle og barnets rolle

  • Medarbejderne skal indgå i et aktivt samspil med barnet, hvor den voksne støtter, leder og udfordrer barnets læring.
  • Medarbejderne skal sikre, at der bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer.
  • Den enkelte medarbejder er bevidst om, hvilken position han/hun i den givne situation har i forhold til barnet. Han/hun vælger aktivt, om han/hun vil være foran, bagved eller ved siden af barnet, og han/hun skifter position, afhængig af, hvad han/hun vil opnå. Medarbejderen er tydelig for barnet.
  • Barnet er selv medskaber. Det vil sige, at det indgår i et aktivt samspil med omgivelserne, ud fra de forudsætninger barnet på det givne tidspunkt har.

Lærings- og udviklingsforståelse

Vi opfatter læringsbegrebet bredt. Børn lærer gennem egne aktiviteter, oplevelser og undersøgelser, pædagogisk planlagte aktiviteter og dagligdagens rutiner. Den voksne skal sikre vejen for børns deltagelse i aktiviteter gennem fysisk og psykisk rummelighed, så der er plads til alle.

Den voksne har en anerkendende og positiv tilgang og fokuserer bevidst på barnets ressourcer. Gennem en inkluderende pædagogik skaber den voksne gode læringsmiljøer. Medarbejderne benytter sig af mange forskellige indgange til det enkelte barn.

Forudsætningerne for et godt læringsmiljø er, at de fysiske rammer:

  • er inspirerende.
  • er udfordrende.
  • er varierede.
  • pirrer fantasien.
  • giver mulighed for fysisk udfoldelse.
  • giver mulighed for fordybelse.

Medarbejderne skal indgå i et aktivt samspil med barnet, hvor den voksne støtter, leder og udfordrer barnets læring.

Den voksne skal være nærværende og fungere som inspirator og være en god rollemodel og derigennem skabe en tryg, udviklende og spændende hverdag, give plads til børnenes egen fordybelse og sikre deres uforstyrrethed.