Læreplan - Punkt 6

De pædagogiske læringsmål

Overordnede læringsmål:

 1. Sociale kompetencer: Ved sociale kompetencer forstår vi evnen til at etablere fællesskaber med andre, at udtrykke empati og respekt for andre, at indgå i forpligtende sammenhænge med andre og at kende til demokratiske værdier.
 2. Sproglige kompetencer: Ved sproglige kompetencer forstår vi: Udvikling og anvendelse af ordforråd og udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, kendskab til tal og bogstaver og kendskab til elektroniske medier.

Konkrete læringsmål, sociale kompetencer:

 • At alle børn inkluderes i et fællesskab.
 • At alle børn oplever at have en ven.
 • At alle børn rummes.
 • At børnene viser ro og glæde ved at være i en lille gruppe.
 • At konfliktniveauet mindskes.
 • At der hersker større overskuelighed.
 • At det pædagogiske personale oplever, de har tid og ro til fordybelse.
 • At det pædagogiske personale kender det enkelte barn og dermed møder barnet og stiller udfordringer i forhold til nærmeste udviklingszone.
 • At alle rum bliver benyttet. 

Konkrete læringsmål, sproglige kompetencer:

 • At børnene udvikler interesse og nysgerrighed for at synge, rime, læse, lege med bogstaver, tal og farver samt tegn og symboler.
 • At børnene mestrer forskellige kommunikationsmidler herunder IT.
 • At børnene udvikler deres sprogforståelse/receptive sprogbrug (ord, begreber og komplekse sætninger).
 • At børnene udvikler deres produktive sprogbrug (ordforråd, grammatiske færdigheder, egenskaber til at fortælle en historie).
 • At børnene udvikler en lydlig opmærksomhed mod sprogets lyde og sprogets bogstaver. (den lydlige opmærksomhed danner grundlag for børnenes læsekompetencer).
 • At børnene udvikler kommunikative strategier for anvendelse af sproget (indlede en samtale, overholde regler for turtagning).