Læreplan - Punkt 5

Børnemiljøet

Fysisk sikrer vi hver dag, at børnene har mulighed for både at lave fordybende stille aktiviteter og lave udfoldelser, der sætter de tre grundsanser i spil. – 1. vestibulærsansen, som er vores balance, 2. taktilsansen, som er vores følesans og 3. den kinæstetiske sans, som er muskel-ledsansen. Vi bruger både vores uderum, nærmiljø og vores inderum til stimulering af sanserne.

Psykisk sikrer vi, at alle børn føler sig set og hørt i både det store og det lille fællesskab. Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, som synliggøres og italesættes i børnegrupperne. Med udgangspunkt i den anerkendende tilgang er der respekt om barnets integritet, hvilket giver barnet en tro på sig selv og en glæde ved at være i Dagtilbud Midt.

Rummene er inddelt i små læringsrum, og de fleste møbler er flytbare, hvilket giver mulighed for at indrette sig efter børnenes behov. Vi forsøger at skabe rum, hvor der både er mulighed for stille fordybelseslege samt mulighed for mere vilde lege. Vi bruger lys og lyd bevidst for at understøtte børnenes læring. Lyd kan både være den naturlige støj fra lege og kommunikation mennesker imellem. Med vores små læringsrum giver vi børnene mulighed for selv at vælge, om de vil være i de mere støjende rum eller de mere stille rum. Lys kan være med til at angive en retning for aktiviteten i rummet. I alle afdelinger er der installeret et blidt og behageligt lys, som har en positiv virkning på børn og voksne.