Læreplan - Punkt 3

Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

I vores arbejde med læreplaner har vi nogle overordnede pædagogiske principper, der sikrer, at vi lever op til vores værdier, og at de kan ses i vores pædagogiske arbejde. Vi tager grundlæggende afsæt i ICDP og de otte samspilstemaer, hvor det pædagogiske personales rolle har en afgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling.
Overordnede pædagogiske principper:

  • Vi arbejder ressourceorienteret og har en anerkendende tilgang.
  • Vi laver skemalagte aktiviteter i små grupper.
  • Vi kender det enkelte barn og stiller udfordringer i forhold til nærmeste udviklingszone.
  • Forældrene inddrages i vores læringsaktiviteter. Vi skaber rum i rummet – læringsrum for både store og små grupper. Vi arbejder med SMITTE-modellen og sociogrammer.
  • Vi har en fast struktur, der understøtter ro, fordybelse og læring.
  • Det pædagogiske personale skal indgå i et aktivt samspil med barnet, hvor de støtter, leder og udfordrer barnets læring.
  • Det pædagogiske personale skal være nærværende og fungere som inspirator og være gode rollemodeller og derigennem skabe en tryg, udviklende og spændende hverdag.
  • Vi tilrettelægger vores pædagogiske praksis, så der er mulighed for fysisk udfoldelse hver dag.