Læreplan - Punkt 1

Status på det overordnede arbejde med læreplaner

Overordnet arbejder vi med læreplaner på en sådan måde, at hver afdeling i løbet af et år har fokus på alle seks temaer, men særligt fokus på to udvalgte temaer. Vi arbejder med Smitte-modellen, der sikrer vores dokumentation, evaluering og ikke mindst en målrettet indsats. Der sker en løbende sparring, vejledning og opfølgning både i den enkelte afdeling og på tværs i dagtilbuddet for at sikre bedst mulig kvalitet.  Medarbejdere og ledelse arbejder på tværs i dagtilbuddet i arbejdsgrupper, hvor man inspirerer hinanden og sammen skaber ny forståelse, læring og sammenhæng i dagtilbuddet.