Pædagogik

Vi arbejder ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang, hvilket bl.a. betyder, at vi møder barnet med respekt og tager udgangspunkt i dets ressourcer (ICDP)*.

Vi arbejder ud fra den tilgang, at konteksten er betydningsfuld. Det betyder f.eks., at medarbejderne tager ansvar for at sammensætte grupper (legegrupper, aktivitetsgrupper osv.).

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tankegang, hvor vi arbejder både med barnets kunnen og barnets væren.

I Midt ser vi børnene som hele mennesker og arbejder derfor også med sundhed i en bred forstand: fysisk, psykisk og social sundhed:

  • Vi prioriterer udeliv, sund kost og hvile.
  • Vi vil i alle tænkelige situationer tale til og med det enkelte barn.
  • Vi skaber muligheder for, at børnene indgår i forskellige fællesskaber i løbet af en dag.
  • Vi veksler hver dag mellem at arbejde i store og små grupper.