Børnemiljøet

God læring stiller krav til miljøet.

Vi tilstræber at have et børne- og læringsmiljø, der er kendetegnet ved følgende:

  • Det er inspirerende.
  • Det er udfordrende.
  • Det er varieret.
  • Det pirrer fantasien.
  • Det giver mulighed for fysisk udfoldelse.
  • Det giver mulighed for fordybelse og fornyelse.

Medarbejderne indgår i et aktivt samspil med barnet, hvor medarbejderen støtter, leder og udfordrer barnets læring.

Det er medarbejderens ansvar at skabe og tilrettelægge en hverdag, der er lærende og udviklende for barnet. Medarbejderen skal være en god rollemodel i forhold til at forholde sig nysgerrigt og undersøgende til den omkringliggende verden. Medarbejderen skal sikre plads både til fordybelse og fornyelse.

Medarbejderen skal have kendskab til det enkelte barns nærmeste udviklingszone og præsentere et læringsmiljø, der matcher dette.