Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Midt samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Vi holder løbende tværfaglige gruppemøder sammen med en psykolog, en sundhedsplejerske, en tale-høre-konsulent og en socialrådgiver, der er tilknyttet vores dagtilbud. Her kan vi drøfte evt. udfordringer og sikre en tidlig indsats, der hvor vi kan være bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Ligeledes kan I som forældre få mulighed for råd og vejledning, hvis I har en bekymring eller problematik omkring jeres barn, der kræver en særlig faggruppes ekspertise.

Eksempler på tværfaglig samarbejde