Samarbejde i Norden

Daginstitutionerne har gennem de seneste år haft samarbejde med dagistitutioner fra Randers Kommunes Nordiske venskabsbyer Västerås i Sverige, Ålesund i Norge, Lahti i Finland og Akureyri i Island.

Samarbejdet har været baseret på udveksling af erfaringer inden for pædagogisk praksis og teori.

Årligt i august-september måned afvikles studietur til Venskabsbyerne på skift. Studieturen planlægges med afsæt i en venskabsbykonference, som understøttes af oplæg og institutionsbesøg.