Fra vuggestue til børnehave

Overgange - sammenhæng

Uanset om barnet er i en grundlæggende eller midlertidig udsat position, har vi i Dagtilbud Midt altid gennemgående fokus på et tæt forældresamarbejde omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Her inddrager vi forældrene og etablerer fælles indsatser, der har til formål at øge de beskyttende faktorer omkring barnet både i dagtilbuddet og i hjemmemiljøet. Når barnet er i en udsat position vil forældrene og familien på forskellig vis også være det. Her har vi en særlig opmærksomhed på hvilke tilbud der kan være til familien, både fra dagtilbuddet og fra Familieafdelingen.

I Dagtilbud Midt arbejder vi med en særlig bevidsthed om, at de overgange barnet skal gennem, mens det går i dagtilbud ligeledes kan være forbundet med en større risiko for udsathed. I overgangene fra hjem til vuggestue, fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole har alle børn en større mulighed for at havne i en udsat position, fordi de, i disse perioder, endnu ikke har etablerer trygge relationer til de nye voksne i fællesskabet. Her samarbejder vi igen tæt med forældrene, fordi de også ofte kan havne i en udsat position i overgangene. Vi har fokus på, hvordan vi gennem forudsigelighed og gentagelse kan etablere trygge relationer og dermed en tryg base for både barnet og forældrene.

Det fælles grundlag for arbejdet med børn i udsatte positioner afspejles i det fælles mål om, at alle børn i dagtilbuddet indgår i et trygt og udviklende læringsmiljø med betydningsfulde voksne, hvor de oplever at høre til og få lov at bidrage og hvor løbende indsatser understøtter, at børn der havner i udsatte positioner, får nye handle- og udviklingsmuligheder i fællesskabet.