Forældreråd

Forældrerådenes formål, arbejdsområder og sammensætning

Formålet med forældrerådet er at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet. Bl.a. ved at:

  • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag og komme med oplæg og tilbagemeldinger
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer
  • arrangere sociale aktiviteter

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådets medlemmer består af fire forældre fra afdelingen og en formand, der er med i dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode

Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet

Mindst to årlige møder eller så ofte som forældrerådet finder det nødvendigt.

Forældrerådenes formål og arbejdsområder

Formålet med forældrerådet er at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet. Bl.a. ved at:

  • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag og komme med oplæg og tilbagemeldinger
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer
  • arrangere sociale aktiviteter

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådets medlemmer består af fire forældre fra afdelingen og en formand, der er med i dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode

Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet

Mindst to årlige møder eller så ofte som forældrerådet finder det nødvendigt.