Medlemmer

Følgende personer er valgt til bestyrelsen d. 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Dagtilbud Midt:

Formand Trine Esdahl Rødskov, Daginst. Lindehuset
Næstformand Cecilie Jakobsen, Vuggestuen Grønnegade
Anja Domino, Vuggestuen Minimax
Allan Skjødt Hansen, Vuggestuen Firkløveren
Lone Drewes, Børnehaven Dragonvej
Asmaa Kwismi, Børnehuset Jennumparken
Der arbejdes på at finde en repræsentant fra Børnehuset Nyvang

Suppleanter fra forældrerådene

Maiken Hansen,Vuggestuen Grønnegade
Carina Jakobsen, Vuggestuen Minimax
Kristina Bugge, Børnehaven Dragonvej

Medarbejderrepræsentanter

Helle Andersen, Vuggestuen Firkløveren
Pernille Rafn, Daginstitutionen Lindehuset
Sisse B. Mikkelsen, Børnehuset Jennumparken
Stine Maria Svane, Børnehuset Nyvang

Suppleanter

Pia Søndergaard, Børnehuset Jennumparken
Tina Viberg Hansen, Vuggestuen Grønnegade