Dagtilbudsbestyrelse

Dagtilbudsbestyrelsens formål og arbejdsområder

Formålet med dagtilbudsbestyrelsen er, at forældre og medarbejdere får indflydelse på dagtilbuddets principper og retningslinjer. Bl.a. ved at:

  • fastsætte dagtilbuddets pædagogiske principper.
  • fastsætte principper for anvendelse af dagtilbuddets samlede budgetramme.
  • fastsætte retningslinjer for åbningstid.
  • være medbestemmende ved ansættelse af fast personale og leder i dagtilbuddet.

Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning

Én forældrerepræsentant vælges fra hver afdeling i dagtilbuddet og fungerer som formand for forældrerådet. Medarbejderne i dagtilbuddet vælger i alt fire repræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode

Forældrerepræsentanten vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst fire gange årligt, eller så ofte som dagtilbudsbestyrelsen eller dagtilbudslederen finder det nødvendigt. Derudover deltager den enkelte forældrerepræsentant i minimum to møder i forældrerådet.

Referater fra bestyrelsesmøder Medlemmer