Samarbejde

Dagtilbudsbestyrelse

Dagtilbudsbestyrelsens formål og arbejdsområder

Forældreråd

Forældrerådenes formål, arbejdsområder og sammensætning

Forældresamarbejde

I Dagtilbud Midt har vi sammen med jer som forældre et ansvar for at indgå et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Midt samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Fra vuggestue til børnehave

Nogle forældre er bekymrede for, hvordan deres barn skal kunne leve op til de krav, der stilles i børnehaven. Derfor er det også vigtigt, at vuggestuen ikke kun forbereder barnet på starten i børnehave, men også i god tid forbereder og beroliger forældrene.

Fra børnehave til skole

Overgangen fra børnehave til skole og SFO/fritidshjem vægtes højt i Randers Kommune. Her kan du læse mere om, hvordan overgangen finder sted.

Samarbejde i Norden

Daginstitutionerne har gennem de seneste år haft samarbejde med daginstitutioner fra Randers Kommunes Nordiske venskabsbyer Västerås i Sverige, Ålesund i Norge, Lahti i Finland og Akureyri i Island.