Syge børn

I tilfælde af sygdom, bør barnet holdes hjemme. Det kan smitte andre børn og personale.

Når børn bliver syge, skal de ikke være i daginstitutionen. Dels kan de smitte, så flere bliver syge, og dels er det ikke hensigtsmæssigt af hensyn til deres egen tryghed egen tryghed og velbefindende.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner m.v., når der optræder smitsomme sygdomme.

Smitstoffet kan spredes fra afføringen via hænderne til mund, til legetøj og til madvarer.

Den væsentligste smitteoverførsel i en institution sker fra en person med akut diarrésygdom.

Symptomer

De hyppigste symptomer på maveinfektioner er opkastning, diarré, mavesmerter og eventuelt feber. Mavesmerterne er ofte turevise.

Forholdsregler

På grund af smitte via hænderne er god håndhygiejne den bedste måde at afbryde smittevejene på. Hænderne skal vaskes efter toiletbesøg, hjælp til toiletbesøg eller bleskift samt inden spisning og håndtering af madvarer. Barnets hænder skal også vaskes.

Ved virus-øjenbetændelse er barnet som regel forkølet og hvis barnet ikke er alment påvirket og øjenbetændelsen ikke er voldsom må barnet modtages.

Ved bakterie-øjenbetændelse skal barnet behandles med antibiotika. Barnet må modtages når behandling er iværksat, og har haft effekt således, at pusmængden og rødmen er aftagende.

Børnesår er ikke farlige, men de spiller en stor rolle i børneinstitutionerne, da de er meget smitsomme.

Børn må først komme i daginstitutionen, når sårene er tørret ind og skorperne faldet af, og barnet dermed er smittefri. Små børn har generelt ikke forståelse for renlighed og vil hele tiden berøre sårene og kradse i dem. Derved øges smitterisikoen.