Syge børn

Mit barn er sygt, må det komme i dagtilbud?

Når børn bliver syge, skal de ikke være i daginstitutionen. Dels kan de smitte, så flere bliver syge, og dels er det ikke hensigtsmæssigt af hensyn til deres egen tryghed egen tryghed og velbefindende.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner m.v., når der optræder smitsomme sygdomme.

Diarré

Ved diarré forstås pludseligt opståede, vandtynde afføringer eller flere løsere afføringer inden for ét døgn.

For at man kan tale om diarré, skal der være sket en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til barnets sædvanlige afføringsmønster.

Smitstoffet kan spredes fra afføringen via hænderne til mund, til legetøj og til madvarer. Den væsentligste smitteoverførsel i en institution sker fra en person med akut diarrésygdom.

Symptomer

De hyppigste symptomer på maveinfektioner er opkastning, diarré, mavesmerter og eventuelt feber. Mavesmerterne er ofte turevise.

Forholdsregler

På grund af smitte via hænderne er god håndhygiejne den bedste måde at afbryde smittevejene på. Hænderne skal vaskes efter toiletbesøg, hjælp til toiletbesøg eller bleskift samt inden spisning og håndtering af madvarer. Barnets hænder skal også vaskes.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Øjenbetændelse

Øjenbetændelse skyldes enten virus eller bakterier.

Ved virus-øjenbetændelse er barnet som regel forkølet. Hvis barnet ikke er alment påvirket, og øjenbetændelsen ikke er voldsom må barnet modtages.

Ved bakterie-øjenbetændelse skal barnet behandles med antibiotika. Barnet må modtages, når behandling er iværksat, og har haft effekt, således at pusmængden og rødmen er aftagende.

Børnesår

Børnesår er hudinfektioner med bakterierne stafylokokker eller streptokokker og er ret almindelige. Det er især børn, der får disse infektioner, derfor kaldes de populært for børnesår.

Børnesår er ikke farlige, men de spiller en stor rolle i børneinstitutionerne, da de er meget smitsomme.

Børn må først komme i daginstitutionen, når sårene er tørret ind, og skorperne faldet af, da barnet dermed er smittefri. Små børn har generelt ikke forståelse for renlighed og vil hele tiden berøre sårene og kradse i dem, hvorved smitterisikoen øges.

Kilde: netdoktor.dk