Syge børn

I tilfælde af sygdom, bør barnet holdes hjemme. Det kan smitte andre børn og personale.

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Børn er syge, når deres almene tilstand ikke er ok og når de kan smitte andre børn.Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv, det vil sige både være med i aktiviteter både ude og inde.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Find Sundhedsstyrelsens folder "Smitsomme sygdomme hos børn og unge" her