Om Dagtilbud Midt

Ledelse

I Dagtilbud Midt har vi omkring 130 fastansatte medarbejdere, 6 pædagogiske ledere og en dagtilbudsleder. Hertil kommer studerende i praktik, personer i jobtilskud, faste vikarer m.m. Under hver afdeling præsenteres personalet.

Syge børn

Mit barn er sygt, må det komme i dagtilbud?

Forsikring

Børn indmeldt i dagtilbud/dagpleje i Randers kommune er ikke omfattet af en forsikring.

Studerende

Vi modtager meget gerne studerende i praktik i Dagtilbud Midt.

Aftale, budget og regnskab

Randersmodellen