Tilbud til unge mødre

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de vil få svært ved at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning og vejledning.

Minimax har siden 1995 arbejdet med unge mødre, der har brug for hjælp og vejledning til forældrerollen. Vi har løbende to unge mødre tilknyttet institutionen.

Forløbet starter ofte allerede under graviditeten, hvor den kommende mor møder i vuggestuen hver dag kl. 8.00 -12.00. Hun er tilknyttet en stue og har en fast kontaktpædagog, som hun følger. Hun vil gennem sin dagligdag i vuggestuen lære om børn, deres behov og signaler.

Når den unge mor har født, får hun to gange om ugen besøg af sin kontaktpædagog, indtil hun efter tre måneder starter med sit barn i vuggestuen. Efter ca. 1 år udskrives den unge til arbejde, skole eller andet, og hendes barn fortsætter i vuggestuen.

Udgiften til Tilbud til unge mødre konverteres over Lov om Social Service § 40, stk. 2, nr. 3.