Stuer og grupper

Vuggestuen Minimax arbejder alders- og udviklingsdelt. Det betyder at der i huset er 2 teams med hver 2 undergrupper for henholdsvis de yngste og de ældste børn. Baggrunden for at arbejde på denne måde er, at den pædagogiske indsat herved kan tilpasses børnenes udviklingstrin bedst muligt. Vi bruger også indretningen til aktivt at understøtte dette.  

Ved opstart i vuggestuen tilknyttes barnet et´ team, som bliver dets faste base hele vuggestuetiden. Barnet vil som udgangspunkt blive tilknyttet teamets småbørnsgruppe og vil så på sigt bevæge sig videre over på storebørnsgruppen. Der arbejdes dagligt på tværs af de 2 grupper, så alle medarbejder kender til og bruger tid sammen med alle børn i teamet. Når et barn skifter mellem små- og storebørnsgruppen, foregår det altså i kendte relationer både i børne- og voksenhøjde.

Team Pytterne

Medarbejdere på Lille Pyt:

Pædagog: Line De Choen

Pædagog: Martin Mouritsen

Pædagogisk assistent: Heidi Kragh

Pædagogmedhjælper: Lone Jensen

Medarbejdere på Store Pyt:

Pædagog: Christina Johansen

Pædagog: Eva Kjærulff

Pædagogmedhjælper: Karina Thomasen

Team Boblerne

Medarbejdere på Mini Bobler:

Pædagog: Christina Hansen Larsen

Pædagog: Jofrid Tinggaard

Pædagogisk assistent: Mathilde Drachmann

Pædagogmedhjælper: Malene Foldager

Medarbejdere på Maxi Bobler:

Pædagog: Heidi Lynge

Pædagog: Lone Andersen

Pædagogmedhjælper: Louise Buhelt