Praktiske oplysninger

Ankomst og afhentning

Goddag

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Nyvang, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer.

Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det.

Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

HUSK AT SÆTTE BRIKKEN PÅ "GÅ HJEM TAVLEN".

Det er vigtigt, du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt.

Det kan være, at barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan være, at far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide.

Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Farvel

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du orienterer dig på tavlerne ved stuen for at se, om der er kommet nye oplysninger om aktiviteter.

Her kan du som regel også læse lidt om, hvad dagen har indeholdt, og du kan altid spørge om, hvordan dagen er gået.

Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, det er vigtigt for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst:

Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, at du lader din mobiltelefon blive i lommen.

Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Påklædning

Vi forventer, at dit barn har tøj med der passer til årstiden. Vi vil også gerne, at I sørger for ekstra skiftetøj til barnet.

Barnet skal altid have bleer og et sæt skiftetøj, som er passende til årstiden, liggende i vuggestuen.

Vi forventer, at dit barn har rent og behageligt tøj på, som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende, og at der er tøj nok til barnet.

Om sommeren har barnet shorts, T-shirts (korte og langærmede), sandaler og solhat.

Om vinteren er det flyverdragt, hue, vanter (uden fingre) og vandtætte støvler.

Der må ikke være snore i barnets tøj pga. fare for kvælning.

Der skal være tøj svarende til vejret, da vi altid går ud - uanset vejr og vind!

Det er en god ide, at der altid er hjemmesko i garderoben samt regntøj/gummistøvler.

HUSK navn i alt tøj, da vi ellers har rigtig svært ved at finde det, hvis det bliver væk.

HUSK at tømme barnets garderobe HVER fredag, så rummene kan blive gjort rene.

Legetøj

I vuggestuen må I gerne medbringe legetøj, men vi vil opfordre til at tage en snak med personalet på stuen, da reglerne kan variere over tid.

Dog er det altid jer som forældre, der er ansvarlige for det medbragte legetøj, og der ydes ikke erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker.

Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave.

Fødselsdage

Vi fejrer altid barnet, når det har fødselsdag, med sang. Forældre er velkomne til at tage en ting med f.eks frugt, slikkepinde, flødeboller, boller eller lignende med.

Når børnene har fødselsdag, fejrer vi det på stuen eller bliver inviteret hjem til fødselaren. Det kan enten være hele stuen eller en lille gruppe.

Vi holder fødselsdage mange gange om året, hvorfor vi fraråder at medbringe kage og lign. Vi har i perioder børn der slet ikke kan tåle farve- og tilsætningsstoffer m.m., og vi anbefaler, at I som forældre snakker med personalet inden.

Sygdom og fravær

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almene tilstand ikke er ok.

Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning om syge børn

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt. Så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Desuden har vi også brug telefonnummeret til barnets læge.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge eller tandlæge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne, at I kontakter os pr. telefon 8915 9217 eller informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller bare holder en fridag.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Læs om Sundhedsstyrelsens anbefaling på området

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Vi udleverer en lille pjece fra "ScannSleep" med fakta om små børns søvn til alle nye indmeldte børn.

Mere information om børn og søvn findes på ScanSleeps hjemmeside