Pædagogisk fokus

Den vigtigste gave vi kan give børnene er rødder og vinger. Børn der har selvtillid og selvværd, venner og fælleskaber, kan sig til og fra og har fantasi og nysgerrighed på livet- danner rammen for læringsforståelsen i Minimax.

Det pædagogiske fundament vi står på er ICDP (Intelligent Child Development Program), der tager udgangspunkt i positive relationer mellem barnet og den voksne samt børnene imellem. Vi ser på og arbejder med afsæt i barnets ressourcer og  samler på gyldne øjeblikke med ros, anerkendelse og fællesskab. Vi guider barnet gennem udfordringer og sætter tydelige og trygge rammer, således at barnet har en hverdag, der er genkendelig og men også rummer plads til det forudsigelige.

Aktiviteter og læring

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, da nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling. Derfor er det vigtigt at undersøge, eksperimentere og opleve. Vi skal som voksne støtte børnene i deres udvikling gennem en kombination af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes egen lyst til at udforske, opleve og lege. Både bag de tilrettelagte aktiviteter og den frie leg ligger den læring, der skal hjælpe børnene i deres udvikling. Gennem de aktiviteter, vi tilbyder børnene, tilegner de sig intellektuelle, sproglige, motoriske og kreative færdigheder, og vi ser dem stråle, når de pludselig mestrer noget nyt. Det kan være alt fra selv at spise til at få hjemmeskoen til at makke ret. Vores opgave er at guide, være nærværende, hjælpe til og rose, når opgaven lykkedes, og selvtilliden vokser.    

 

Samarbejde

I Minimax bruger vi hinandens ressourcer til kontinuerligt at styrke vores pædagogiske kompetencer. Vi arbejder på at skabe et trygt, åbent og udviklende miljø for hinanden, da vi mener det er forudsætningen for alt samarbejde i vuggestuen. Det sker igennem et samarbejde på tværs af huset, og det sker i de teams, som vi er inddelt i. Huset har to teams - Pytterne og Boblerne. De to teams mødes jævnligt for at vende pædagogiske spørgsmål og styrke det arbejde, der foregår i huset, samt den faglige og personlige udvikling.

Positive voksne og glade børn

Vi tager vores opgave som vigtige voksne i børnenes liv alvorligt. Det er rigtig vigtigt for os, at børnene møder nærværende, glade og oprigtige voksne, så Minimax bliver et trygt og rart sted at være. Her er der plads til kys og kram, gode grin og fjollerier, og der er plads til at være ked af det og sur. Vi vil gerne have, at hvert barn er tryg nok til at være sig selv og udvikle sig. Her spiller de voksne tæt på barnet en stor rolle – en rolle, som vi med glæde påtager os.