Pædagogisk fokus

Minimax – vi giver børnene rødder og vinger. Den vigtigste evne, vi kan give barnet med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge til og fra. Vi tror på, at jo større respekt børnene bliver vist, desto større respekt kan de senere vise andre.

I Minimax vægter vi en anerkendende relation til hvert enkelt barn. Denne pædagogiske tilgang, kaldet ICDP (Intelligent Child Development Program), tager udgangspunkt i positive relationer mellem barnet og den voksne og børnene imellem. Vi ser på barnets ressourcer frem for dets mangler og samler på gyldne øjeblikke med ros og anerkendelse. Vi guider barnet gennem udfordringer og lægger faste og trygge rammer, således at barnet har en hverdag, der er genkendelig. Vi lægger vægt på, at børnene udvikler selvværd, så at hverdagen kan byde på glæde, overskud og rart samvær med andre.

Aktiviteter og læring

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, da nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling. Derfor er det vigtigt at undersøge, eksperimentere og opleve. Vi skal som voksne støtte børnene i deres udvikling gennem en kombination af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes egen lyst til at udforske, opleve og lege. Både bag de tilrettelagte aktiviteter og den frie leg ligger den læring, der skal hjælpe børnene i deres udvikling. Gennem de aktiviteter, vi tilbyder børnene, tilegner de sig intellektuelle, sproglige, motoriske og kreative færdigheder, og vi ser dem stråle, når de pludselig mestrer noget nyt. Det kan være alt fra selv at spise til at få hjemmeskoen til at makke ret. Vores opgave er at guide, være nærværende, hjælpe til og rose, når opgaven lykkedes, og selvtilliden vokser.    

I 2013-2014 har vi særligt fokus på den sproglige udvikling, som en del af vores læreplaner. Vi vil bl.a. styrke børnenes sproglige færdigheder gennem dialogisk læsning, hvor vi bruger bøgernes verden til at udvide børnenes ordforråd, forståelse og opmærksomhed. En god billed- eller børnebog giver mulighed for oplæsning, samtale og genfortælling af bogen sammen med barnet, hvilket er med til at styrke udviklingen af sproget.  

Samarbejde

I Minimax bruger vi hinandens ressourcer til kontinuerligt at styrke vores pædagogiske kompetencer. Vi arbejder på at skabe et trygt, åbent og udviklende miljø for hinanden, da vi mener det er forudsætningen for alt samarbejde i vuggestuen. Det sker igennem et samarbejde på tværs af huset, og det sker i de teams, som vi er inddelt i. Huset har fire stuer og to teams -  sommerfugle/larver og skildpadder/mariehøns. De to teams mødes jævnligt for at vende pædagogiske spørgsmål og styrke det arbejde, der foregår i huset, samt den faglige og personlige udvikling. Ligeledes bruger vi de to teams til emneuger og lignende, hvor både børn og voksne har glæde af hinanden på tværs af stuerne.

Positive voksne og glade børn

Vi tager vores opgave som vigtige voksne i børnenes liv alvorligt. Det er rigtig vigtigt for os, at børnene møder nærværende, glade og oprigtige voksne, således at Minimax er et trygt og rart sted for børnene at komme. Her er der plads til kys og kram, gode grin og fjollerier, og der er plads til at være ked af det og sur. Vi vil gerne have, at hvert barn er tryg nok til at være sig selv og udvikle sig. Her spiller de voksne tæt på barnet en stor rolle – en rolle, som vi med glæde påtager os.