Fysiske rammer

Vuggestuen Minimax er beliggende på en stor grund som tidligere har været et parkområde. Dette betyder at vi har en legeplads, der bærer præg af naturens eget udtryk med mange træer og finurlige kroge, som ligger op til leg og stimulerer børnenes fantasi.

Indendørs er allrummet med køkken og motorikrum samlingspunkt for hele huset. På hver side af køkkenet holder de 2 teams, Pytterne og Boblerne til. Hvert team består af to stuer med flere legerum, der er indrettet med afsæt i børnenes udviklingstrin.           

Vi prioriterer en fleksibel indretning og at børnene i nogen udstrækning kan bevæge sig frit rundt i huset, finde små kroge til stille leg, udforske og lære nyt.

Legeplads

I Minimax er vi stolte af og glade for vores legeplads, og vi tilstræber at børnene kommer ud hver dag. Vi har indrettet den, så der er mulighed for mange sanseoplevelser, fordybelse og udforskning. Vi finder det vigtigt, at børnene har mulighed for at gøre egne erfaringer og begive sig lidt ud på egen hånd - med den viden og sikkerhed, at der altid vil være en voksen i nærheden. Det mener vi, er vigtigt for små børns udvikling.

Der er altid voksne med ude på legepladsen.

Målet med at opleve legepladsen er:

  • at opleve vejr og vind (årets rytme).
  • at børnene oplever friheden ved at være ude.
  • at styrke børnenes motorik (hoppe, gå, løbe, kravle, mærke, fornemme terræn etc.).
  • at opleve samspillet mellem børn og voksne fra de andre stuer.
  • at have mulighed for at lege små rollelege.
  • at være med til at passe legepladsen (feje, grave, luge osv.).

Når et lille barn starter med at komme på legepladsen, vil det altid starte med at være sammen med en voksen. Vi samler de små på græsset eller i sandkassen, så de altid kan se/høre en voksen. Når barnet føler sig tryg ved legepladsen, bliver lysten til at udforske større, og de bevæger sig naturligt væk fra de voksne for at gøre egne erfaringer. De voksne er med til at opdage legepladsen og er altid opmærksomme på, hvor børnene er.

Når vi om eftermiddagen er på legepladsen, vil der altid være en voksen fra dit barns stue til kl. 15.30, men vi gør dog opmærksom på, at vedkommende kan være inde, eksempelvis for at skifte et barn, hvorfor du vil opleve, at de voksne fra andre stuer tager over.

Køkken/alrum

Husets hjerte er vores køkken, som er det første, man møder, når man træder ind ad døren. Køkkenet forbinder de 2 teams og sender hver dag lyde og dufte rundt i huset, som gør madlavningen meget nærværende for børnene. Indretningen af køkkenet centralt i huset, giver børnene god mulighed for at følge med i madlavningen. De ældste børn deltager på skift 2 gange om ugen i køkkenet, hvor der bages, snittes eller gøres klar til eftermiddagens måltid.

Kristine er institutionens kostfaglige eneansvarlige og hun sørger hver dag for, at børnene får en sund og varieret kost. Udover Kristine i køkkenet er Bente ansat 20 timer om ugen til køkken- og rengøringsarbejde.

De største børn kan lege alene i alrummet/motorikrummet, som vi også bruger flittigt med alle børn, eller til fælles oplevelser eks. sang, musik eller teater, adventshygge m.m.