Forældresamarbejde

I Minimax prioriterer vi samarbejdet med forældrene højt, da det er en forudsætning for, at barnet får så god en dagligdag som muligt. Vi ønsker at skabe et gensidigt og åbent tillidsforhold. Det er forældrene, der kender barnet bedst, og vi lægger vægt på at kende hele familien i et trygt, tæt, åbent og gensidigt samarbejde, hvor forældrene sikres indflydelse på barnets hverdag. Vi forventer af forældrene, at barnet bliver afleveret raskt og friskt, da det er forudsætningen for en pædagogisk forsvarlig vuggestuedag. Vi er altid interesserede i at vide, hvordan barnet har haft det, siden vi sidst så det.

Vi syntes, det er værdifuldt:

 • at der er en åben og ærlig dialog mellem forældre og personale om det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • at der mellem forældre og personale er en gensidig respekt for hinandens synspunkter, forskelligheder og livsholdninger.
 • at forældrene tages alvorligt.
 • at forældrene kan lide at komme i Minimax.
 • at forældrene får information om de ting, der sker i Minimax.
 • at der er fælles oplevelser for børn, forældre og personale uden for Minimax' åbningstid.

Det gør vi:

 • Vi prioriterer den daglige kontakt/snak/information.
 • Vi tager os god tid til modtagelse om morgenen i det omfang, det er muligt.
 • Vi sørger for at videregive vigtige informationer om den forgangne dag, når barnet bliver hentet.
 • Vi sender et velkomstbrev til barnet og forældrene inden start.
 • Efter tre måneder holder vi en forældresamtale, hvor vi snakker om, hvordan det har været som barn og forældre at starte i vuggestuen, og om hvordan det går.
 • Vi tilbyder en forældresamtale, hvis der er behov - her ser vi gerne, at begge forældre deltager, og at barnet ikke er med.
 • Vi informerer igennem opslagstavler, nyhedsbreve og BørneIntra.