Forældreråd

Forældreråd

Sandra Povelsen (formand)
Sabrine Offenbach Brix
Merle Risom Smith
Michelle Dietz Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

Sandra Povelsen

Se vedtægter