Forældreråd

Forældreråd

Sandra Povelsen (formand)

Sabrine Offenbach Brix

Michelle Dietz Bjerregaard

Janne True Fly

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

Sandra Povelsen

Se vedtægter