Dagligdagen

Vi vægter, at alle børn bliver godt modtaget hver morgen og at de får en stille og rolig start på dagen med nærvær og omsorg. Det er vigtigt, at I som forældre får sagt ordentligt farvel inden i forlader huset, så barnet er bevist om at I er gået, også hvis barnet bliver ked af det. I er altid velkommen til at ringe eller sende en sms, og høre hvordan det går. 

 Hver formiddag har vi samling, som oftest er efterfulgt af en planlagt pædagogisk aktivitet. Vi arbejder, så ofte det er muligt i små grupper. Det giver os mulighed for at arbejde med relationer, legefællesskaber og inklusion ud fra et udviklingsmæssigt perspektiv, med afsæt i det enkelte barn.

Til middag sidder vi i mindre grupper og spiser, da vi oplever, at børnene har stor glæde af den lille ramme. På den måde får de mulighed for at knytte relationer, spejle sig i hinanden og i den voksne som sidder og spiser et pædagogisk måltid sammen børnene. 

Efter middagsmaden er det tid til en middagslur, for de børn som har brug for det. Børnene sover henholdsvis i barnevogne, krybber eller på senge på stuen. De børn der er vågne i middagsstunden leger på stuen eller i alrummet. Børnene kommer op efterhånden som de vågner og vil efterfølgende tilbudt eftermiddagsmad, hvor vi sidder i den store gruppe. Vi slutter ofte måltidet af med at synge, fortælle historie eller en anden pædagogisk aktivitet. De første børn begynder at blive hentet og de andre er klar til at lege, indtil det bliver deres tur til at gå hjem. Sidst på dagen går vi sammen på tværs i huset og leger.

Det er af stor betydning, at I taster "gået hjem" på intra og siger farvel til en voksen inden I går. Både fordi vi gerne vil være med til at afslutte barnets dag hos os, men også for, at vi evt. kan videregive beskeder eller anden information.