Vuggestuen Minimax

Vuggestuen Minimax er en lys og venlig institution beliggende i hjertet af Randers.

Minimax åbnede dørene for de første børn d. 1 april 1988. På daværende tidspunkt var der plads til 37 børn, men institutionen blev udbygget i 1993 og rummer nu 50 børn. Vores centrale beliggenhed i nærheden af byparker og skoler og midtbyen, giver rig  mulighed for mangfoldige oplevelser i nærområdet.

Vi arbejder alders- og udviklingsdelt hvilket også afspejles i husets indretning.

Fysiske rammer

Vuggestuen Minimax er beliggende på en stor grund som tidligere har været et parkområde. Dette betyder at vi har en legeplads, der bærer præg af naturens eget udtryk med mange træer og finurlige kroge, som ligger op til leg og stimulerer børnenes fantasi.

Indendørs er allrummet med køkken og motorikrum samlingspunkt for hele huset. På hver side af køkkenet holder de 2 teams, Pytterne og Boblerne til. Hvert team består af to stuer med flere legerum, der er indrettet med afsæt i børnenes udviklingstrin.           

Vi prioriterer en fleksibel indretning og at børnene i nogen udstrækning kan bevæge sig frit rundt i huset, finde små kroge til stille leg, udforske og lære nyt.

Legeplads

I Minimax er vi stolte af og glade for vores legeplads, og vi tilstræber at børnene kommer ud hver dag. Vi har indrettet den, så der er mulighed for mange sanseoplevelser, fordybelse og udforskning. Vi finder det vigtigt, at børnene har mulighed for at gøre egne erfaringer og begive sig lidt ud på egen hånd - med den viden og sikkerhed, at der altid vil være en voksen i nærheden. Det mener vi, er vigtigt for små børns udvikling.

Der er altid voksne med ude på legepladsen.

Målet med at opleve legepladsen er:

 • at opleve vejr og vind (årets rytme).
 • at børnene oplever friheden ved at være ude.
 • at styrke børnenes motorik (hoppe, gå, løbe, kravle, mærke, fornemme terræn etc.).
 • at opleve samspillet mellem børn og voksne fra de andre stuer.
 • at have mulighed for at lege små rollelege.
 • at være med til at passe legepladsen (feje, grave, luge osv.).

Når et lille barn starter med at komme på legepladsen, vil det altid starte med at være sammen med en voksen. Vi samler de små på græsset eller i sandkassen, så de altid kan se/høre en voksen. Når barnet føler sig tryg ved legepladsen, bliver lysten til at udforske større, og de bevæger sig naturligt væk fra de voksne for at gøre egne erfaringer. De voksne er med til at opdage legepladsen og er altid opmærksomme på, hvor børnene er.

Når vi om eftermiddagen er på legepladsen, vil der altid være en voksen fra dit barns stue til kl. 15.30, men vi gør dog opmærksom på, at vedkommende kan være inde, eksempelvis for at skifte et barn, hvorfor du vil opleve, at de voksne fra andre stuer tager over.

Køkken/alrum

Husets hjerte er vores køkken, som er det første, man møder, når man træder ind ad døren. Køkkenet forbinder de 2 teams og sender hver dag lyde og dufte rundt i huset, som gør madlavningen meget nærværende for børnene. Indretningen af køkkenet centralt i huset, giver børnene god mulighed for at følge med i madlavningen. De ældste børn deltager på skift 2 gange om ugen i køkkenet, hvor der bages, snittes eller gøres klar til eftermiddagens måltid.

Kristine er institutionens kostfaglige eneansvarlige og hun sørger hver dag for, at børnene får en sund og varieret kost. Udover Kristine i køkkenet er Bente ansat 20 timer om ugen til køkken- og rengøringsarbejde.

De største børn kan lege alene i alrummet/motorikrummet, som vi også bruger flittigt med alle børn, eller til fælles oplevelser eks. sang, musik eller teater, adventshygge m.m.

Stuer og grupper

Vuggestuen Minimax arbejder alders- og udviklingsdelt. Det betyder at der i huset er 2 teams med hver 2 undergrupper for henholdsvis de yngste og de ældste børn. Baggrunden for at arbejde på denne måde er, at den pædagogiske indsat herved kan tilpasses børnenes udviklingstrin bedst muligt. Vi bruger også indretningen til aktivt at understøtte dette.  

Ved opstart i vuggestuen tilknyttes barnet et´ team, som bliver dets faste base hele vuggestuetiden. Barnet vil som udgangspunkt blive tilknyttet teamets småbørnsgruppe og vil så på sigt bevæge sig videre over på storebørnsgruppen. Der arbejdes dagligt på tværs af de 2 grupper, så alle medarbejder kender til og bruger tid sammen med alle børn i teamet. Når et barn skifter mellem små- og storebørnsgruppen, foregår det altså i kendte relationer både i børne- og voksenhøjde.

Team Pytterne

Medarbejdere på Lille Pyt:

Pædagog: Line De Choen

Pædagog: Martin Mouritsen

Pædagogisk assistent: Heidi Kragh

Pædagogmedhjælper: Lone Jensen

Medarbejdere på Store Pyt:

Pædagog: Christina Johansen

Pædagog: Eva Kjærulff

Pædagogmedhjælper: Karina Thomasen

Team Boblerne

Medarbejdere på Mini Bobler:

Pædagog: Christina Hansen Larsen

Pædagog: Jofrid Tinggaard

Pædagogisk assistent: Mathilde Drachmann

Pædagogmedhjælper: Malene Foldager

Medarbejdere på Maxi Bobler:

Pædagog: Heidi Lynge

Pædagog: Lone Andersen

Pædagogmedhjælper: Louise Buhelt

 

 

 

 

 

 

 

Dagligdagen

Vi vægter, at alle børn bliver godt modtaget hver morgen og at de får en stille og rolig start på dagen med nærvær og omsorg. Det er vigtigt, at I som forældre får sagt ordentligt farvel inden i forlader huset, så barnet er bevist om at I er gået, også hvis barnet bliver ked af det. I er altid velkommen til at ringe eller sende en sms, og høre hvordan det går. 

 Hver formiddag har vi samling, som oftest er efterfulgt af en planlagt pædagogisk aktivitet. Vi arbejder, så ofte det er muligt i små grupper. Det giver os mulighed for at arbejde med relationer, legefællesskaber og inklusion ud fra et udviklingsmæssigt perspektiv, med afsæt i det enkelte barn.

Til middag sidder vi i mindre grupper og spiser, da vi oplever, at børnene har stor glæde af den lille ramme. På den måde får de mulighed for at knytte relationer, spejle sig i hinanden og i den voksne som sidder og spiser et pædagogisk måltid sammen børnene. 

Efter middagsmaden er det tid til en middagslur, for de børn som har brug for det. Børnene sover henholdsvis i barnevogne, krybber eller på senge på stuen. De børn der er vågne i middagsstunden leger på stuen eller i alrummet. Børnene kommer op efterhånden som de vågner og vil efterfølgende tilbudt eftermiddagsmad, hvor vi sidder i den store gruppe. Vi slutter ofte måltidet af med at synge, fortælle historie eller en anden pædagogisk aktivitet. De første børn begynder at blive hentet og de andre er klar til at lege, indtil det bliver deres tur til at gå hjem. Sidst på dagen går vi sammen på tværs i huset og leger.

Det er af stor betydning, at I taster "gået hjem" på intra og siger farvel til en voksen inden I går. Både fordi vi gerne vil være med til at afslutte barnets dag hos os, men også for, at vi evt. kan videregive beskeder eller anden information.

 

 

Traditioner

I Minimax har vi skabt nogle traditioner, der betyder meget for os.

Fødselsdag

Vi fejrer altid barnet, når det har fødselsdag, oftest til formiddagssamling, hvor vi tænder lys og synger fødselsdagssang. Det er frivilligt, om I som forældre har lyst til at deltage. Hvis I påtænker at barnet skal dele ud opfordrer vi til noget sundt eks. boller eller frugt. Vil I gerne fejre det hjemme hos jer, kommer vi gerne med en lille gruppe børn, hvis det er muligt mht. logistik.

Vi fejrer Minimax' fødselsdag den 1. april. Dette bliver som regel markeret med sang og lidt lækkert frugt el.lign. og forældre kaffe.

Fastelavn

Til fastelavn inviterer vi til bedsteforældredag, hvor vi hygger, drikker kaffe, synger og klipper pynt til fastelavnsris. Børn og personale er denne dag klædt ud.

Påske

Når vi nærmer os påske, laver vi forskelligt kreativt påskeklip, som vi hænger op på stuen. Er vi heldige, får vi også besøg af påskeharen.

Store Plantedag

Vi afholder Store Plantedag i maj/juni, hvor hvert barn har en plante/blomst med, som vi sammen planter og ude i krukker, til stor fornøjelse for os alle sammen hele sommeren.

Skt. Hans

Hvert år til Skt. Hans tænder vi bål på legepladsen. Vi samles og synger sange, inden vi spiser stegte pølser, brød og grønt.

Sommerfest

Vi holder en årlig sommerfest i juni på vores legeplads, hvor børn, forældre og personale mødes til kaffe/te og hjemmebragt mad, som sættes på et ta' selv bord. Vi har ofte små aktiviteter, som f.eks. sæbeboler, musik og ansigtsmaling, som man kan hygge sig med sammen med sit barn denne dag.

Jul

Julemåneden står i hyggens tegn, hvor vi klipper/klistrer og laver hemmeligheder på stuerne. I alrummet står et juletræ, som alle børn er med til at pynte, med et stykke pynt medbragt hjemmefra. En gang om ugen holder vi adventssamling, hvor vi tænder lys i adventskransen og synger julesange.

Julefest

I starten af december afholder vi en julefest i Minimax, hvor børn, forældre og personale samles på stuerne til julehygge, julesange og æbleskiver. Vi slutter eftermiddagen af med at danse omkring juletræet på legepladsen, imens mørket falder på.

Kontakt og åbningstid

Vuggestuen Minimax
Nyvangsvej 25
8900 Randers C

Telefon: 89 15 92 17

Mail: minimax@randers.dk

Pædagogisk leder: 
Dorte Bygballe Lindebæk
dbl@randers.dk
6091 4874

Telefonnumre til Teams

Maxi Bobler:89159213

Mini Bobler: 89 15 92 14

Store Pytter: 89159215

Små Pytter: 89159216

Åbningstid

Mandag: kl. 6.30 - kl. 16.30
Tirsdag - Torsdag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Fredag: kl. 6.30 - kl. 16.00

Praktiske oplysninger

Ankomst og afhentning

 

I Minimax har vi børneintra, hvor I skal cheke barnet ind hver morgen og ud når I går hjem. Her kan i ligeledes melde fri, ferie og sygdom, samt læse om barnets dag. Det er også her vi informerer om ture ud af huset, aktiviteter eller små hjemme opgaver som f.eks. medbring et syltetøjsglas.

Når du henter/ bringer dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, at du lader din mobiltelefon blive i lommen. Dit barn har brug for dig, din opmærksomhed og muligheden for at fortælle om dagen.

Påklædning

Vi forventer, at dit barn har tøj på som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende og passer til årstiden. Vi vil gerne, at I sørger for ekstra skiftetøj til barnet. Barnet skal altid have bleer og to sæt skiftetøj, liggende i vuggestuen. Barnet får ved start 2 kasser til opbevaring, samt et rum med navn på i garderoben.

 

Der må ikke være snore i barnets tøj pga. fare for kvælning.

 HUSK at skrive barnets navn i alt tøj.

 

Legetøj

I vuggestuen må I gerne medbringe legetøj. Dog er det altid jer som forældre, der er ansvarlige for det medbragte legetøj, og der ydes ikke erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker. Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker blidest muligt. Vi har ikke noget fast tidspunkt for, hvornår børnene skal puttes, da det er meget individuelt, speciel når de er helt små - trænger de til at sove, skal de som udgangspunkt have en lur uanset alder.

 

Mere information om børn og søvn findes på ScanSleeps hjemmeside

Sygdom og fravær

I tilfælde af sygdom bør barnet holdes hjemme af hensyn til barnets tryghed, trivsel og velbefindende, samt smittefare. Det er vigtigt, at barnet er helt raskt, før det afleveres i vuggestuen igen. En tommelfingerregel kan være, at barnet skal kunne følge en normal hverdag.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning om syge børn

Bliver dit barn syg i løbet af dagen, kontakter vi altid dig/jer og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt.

Kommer dit barn til skade i institutionen, kontakter altid vi dig/jer.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i institutionen - kun i særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Læs om Sundhedsstyrelsens anbefaling på området

Madordning

Forældrene i Minimax har ved afstemning vedtaget at indføre forældrebetalt frokostordning, således at vi fortsat tilbyder fire måltider om dagen. Den forældrebetalte ordning trådte i kraft pr. 1. august 2012 og gælder for 2 år ad gangen. September 2014 er der igen stemt ja til frokostordning, som gælder de næste 2 år.

I Minimax vægter vi en god og varieret kost højt, og derfor sætter vi stor pris på vores uddannet ernæringsassistent, der gennem kosten tilgodeser børnenes behov, og derved giver børnene de optimale muligheder for læring og udvikling. Lydene, duften, synet og smagen er alle sanseindtryk, som er en del af den fælles madoplevelse, som børnene får i vuggestuen. Vi oplever ofte, at børnene er mere villig til at springe ud i nye madoplevelser, og vi hører tit fra forældre: ”Guuud, vil Peter gerne spise grøntsager heroppe? Det vil han slet ikke derhjemme”.

Vi er som vuggestue med til at skabe de gode madvaner, og når børn og voksne sidder sammen om bordet, taler vi om den mad, vi spiser, vi lærer at spise med ske, kniv og gaffel, og vi spiser mad med forskellige konsistens. Set med de pædagogiske briller har vi med andre ord en oplagt mulighed for at bruge det fælles måltid som læringsafsæt.

”Det er en lun forårsdag, og vinteren har endelig sluppet sit kolde tag i Danmark. De fleste børn i vuggestuen Minimax er ude og nyde solen på legepladsen, men for en lille gruppe sommerfuglebørn byder dagen på noget andet: De skal nemlig hjælpe med at lave mad. Menuen står på fisk, og børnene skal hjælpe med at panere og gøre klar. Det er rigtig spændende. Flere af børnene synes, at sådan en fisk er sjov at se på, og den er underlig og glat at røre ved. Sammen med Kristine bliver der paneret så mange fisk, at raspen står om ørerne på dem. Nu bliver det spændende, om sådan en underlig fisk nu også smager godt.... DET gør den. Børnene i hele huset spiser sig godt mætte, men især inde på sommerfuglestuen bliver maden nydt – ja, tallerknerne med fisk bliver faktisk fyldt op både to og tre gange. Det er nogle glade og tilfredse børn, der kommer ud at sove.”

Forældreråd

Forældreråd

Sandra Povelsen (formand)

Sabrine Offenbach Brix

Michelle Dietz Bjerregaard

Janne True Fly

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

Sandra Povelsen

Se vedtægter

Forældresamarbejde

I Minimax prioriterer vi samarbejdet med forældrene højt, da det er en forudsætning for, at barnet får så god en dagligdag som muligt. Vi ønsker at skabe et gensidigt og åbent tillidsforhold. Det er forældrene, der kender barnet bedst, og vi lægger vægt på at kende hele familien i et trygt, tæt, åbent og gensidigt samarbejde, hvor forældrene sikres indflydelse på barnets hverdag. Vi forventer af forældrene, at barnet bliver afleveret raskt og friskt, da det er forudsætningen for en pædagogisk forsvarlig vuggestuedag. Vi er altid interesserede i at vide, hvordan barnet har haft det, siden vi sidst så det.

Vi syntes, det er værdifuldt:

 • at der er en åben og ærlig dialog mellem forældre og personale om det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • at der mellem forældre og personale er en gensidig respekt for hinandens synspunkter, forskelligheder og livsholdninger.
 • at forældrene tages alvorligt.
 • at forældrene kan lide at komme i Minimax.
 • at forældrene får information om de ting, der sker i Minimax.
 • at der er fælles oplevelser for børn, forældre og personale uden for Minimax' åbningstid.

Det gør vi:

 • Vi prioriterer den daglige kontakt/snak/information.
 • Vi tager os god tid til modtagelse om morgenen i det omfang, det er muligt.
 • Vi sørger for at videregive vigtige informationer om den forgangne dag, når barnet bliver hentet.
 • Vi sender et velkomstbrev til barnet og forældrene inden start.
 • Efter tre måneder holder vi en forældresamtale, hvor vi snakker om, hvordan det har været som barn og forældre at starte i vuggestuen, og om hvordan det går.
 • Vi tilbyder en forældresamtale, hvis der er behov - her ser vi gerne, at begge forældre deltager, og at barnet ikke er med.
 • Vi informerer igennem opslagstavler, nyhedsbreve og BørneIntra.
Pædagogisk fokus

Den vigtigste gave vi kan give børnene er rødder og vinger. Børn der har selvtillid og selvværd, venner og fælleskaber, kan sig til og fra og har fantasi og nysgerrighed på livet- danner rammen for læringsforståelsen i Minimax.

Det pædagogiske fundament vi står på er ICDP (Intelligent Child Development Program), der tager udgangspunkt i positive relationer mellem barnet og den voksne samt børnene imellem. Vi ser på og arbejder med afsæt i barnets ressourcer og  samler på gyldne øjeblikke med ros, anerkendelse og fællesskab. Vi guider barnet gennem udfordringer og sætter tydelige og trygge rammer, således at barnet har en hverdag, der er genkendelig og men også rummer plads til det forudsigelige.

Aktiviteter og læring

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, da nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling. Derfor er det vigtigt at undersøge, eksperimentere og opleve. Vi skal som voksne støtte børnene i deres udvikling gennem en kombination af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes egen lyst til at udforske, opleve og lege. Både bag de tilrettelagte aktiviteter og den frie leg ligger den læring, der skal hjælpe børnene i deres udvikling. Gennem de aktiviteter, vi tilbyder børnene, tilegner de sig intellektuelle, sproglige, motoriske og kreative færdigheder, og vi ser dem stråle, når de pludselig mestrer noget nyt. Det kan være alt fra selv at spise til at få hjemmeskoen til at makke ret. Vores opgave er at guide, være nærværende, hjælpe til og rose, når opgaven lykkedes, og selvtilliden vokser.    

 

Samarbejde

I Minimax bruger vi hinandens ressourcer til kontinuerligt at styrke vores pædagogiske kompetencer. Vi arbejder på at skabe et trygt, åbent og udviklende miljø for hinanden, da vi mener det er forudsætningen for alt samarbejde i vuggestuen. Det sker igennem et samarbejde på tværs af huset, og det sker i de teams, som vi er inddelt i. Huset har to teams - Pytterne og Boblerne. De to teams mødes jævnligt for at vende pædagogiske spørgsmål og styrke det arbejde, der foregår i huset, samt den faglige og personlige udvikling.

Positive voksne og glade børn

Vi tager vores opgave som vigtige voksne i børnenes liv alvorligt. Det er rigtig vigtigt for os, at børnene møder nærværende, glade og oprigtige voksne, så Minimax bliver et trygt og rart sted at være. Her er der plads til kys og kram, gode grin og fjollerier, og der er plads til at være ked af det og sur. Vi vil gerne have, at hvert barn er tryg nok til at være sig selv og udvikle sig. Her spiller de voksne tæt på barnet en stor rolle – en rolle, som vi med glæde påtager os.

Tilbud til unge mødre

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de vil få svært ved at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning og vejledning.

Minimax har siden 1995 arbejdet med unge mødre, der har brug for hjælp og vejledning til forældrerollen. Vi har løbende to unge mødre tilknyttet institutionen.

Forløbet starter ofte allerede under graviditeten, hvor den kommende mor møder i vuggestuen hver dag kl. 8.00 -12.00. Hun er tilknyttet en stue og har en fast kontaktpædagog, som hun følger. Hun vil gennem sin dagligdag i vuggestuen lære om børn, deres behov og signaler.

Når den unge mor har født, får hun to gange om ugen besøg af sin kontaktpædagog, indtil hun efter tre måneder starter med sit barn i vuggestuen. Efter ca. 1 år udskrives den unge til arbejde, skole eller andet, og hendes barn fortsætter i vuggestuen.

Udgiften til Tilbud til unge mødre konverteres over Lov om Social Service § 40, stk. 2, nr. 3.