Vuggestuen Minimax

Vuggestuen Minimax er en lys og venlig institution beliggende i hjertet af Randers.

Minimax er pt ved at blive udvidet med en tilbygning, der skal rumme 100 børnehavebørn, så vi pr. 1. januar 2024 er en integreret institution med i alt 150 børn. Den ny institution får en profil med musik og bevægelse med et kreativt afsæt.
Vi har til huse i nogle flex-byg på Rindsvej, mens byggeriet forestår.

I vores flex-byg er stuerne opdelt med Bobler og Skyerne, som et team i den ene ende og Pytter som et team i den anden ende af huset. Garderoberne fordeler sig i et fælles rum mellem de to teams.
Hver stue er indrettet med forskellige legemiljøer, der tilgodeser børnenes interesser og udvikling.

Vi prioriterer en fleksibel indretning og at børnene i nogen udstrækning kan bevæge sig frit rundt i huset, finde små kroge til stille leg, udforske og lære nyt.

Som et led i vores opstart på at blive en integreret institution, har vi etableret en børnehavegruppe _ Regnbuen, som er en satellit i Huset Nyvang.

Vores legeplads ved flex-byg bliver etableret med nogle legeredskaber i løbet af ultimo januar. Her får børnene sandkasser, gynger osv, så vi kan tilbyde legemiljøer til de forskellige udviklingstrin.
Vi benytter også vores lokalmiljø, når vi tager på ture. Vi tager til Måneskinsparken eller Nordre Fælled

Legeplads

Vi har indrettet den, så der er mulighed for mange sanseoplevelser, fordybelse og udforskning. Vi finder det vigtigt, at børnene har mulighed for at gøre egne erfaringer og begive sig lidt ud på egen hånd - med den viden og sikkerhed, at der altid vil være en voksen i nærheden. Det mener vi, er vigtigt for små børns udvikling.

Der er altid voksne med ude på legepladsen.

Målet med at opleve legepladsen er:

 • at sanse og opleve vejr og vind (årets rytme).
 • at børnene oplever friheden ved at være ude.
 • at styrke børnenes motorik (hoppe, gå, løbe, kravle, mærke, fornemme terræn etc.).
 • at opleve samspillet mellem børn og voksne fra de andre stuer.
 • at have mulighed for at lege små rolle lege.
 • at være med til at passe legepladsen (feje, grave, luge osv.).
 • at eksperimentere med natur materialer.
 • at uderummet kan bruges mangfoldigt.

Når et lille barn starter med at komme på legepladsen, vil det altid starte med at være sammen med en voksen. Vi samler de små på græsset eller i sandkassen, så de altid kan se/høre en voksen. Når barnet føler sig tryg ved legepladsen, bliver lysten til at udforske større, og de bevæger sig naturligt væk fra de voksne for at gøre egne erfaringer. De voksne er med til at opdage legepladsen og er altid opmærksomme på, hvor børnene er.

Når vi om eftermiddagen er på legepladsen, vil der altid være en voksen fra dit barns stue til kl. 15.30, men vi gør dog opmærksom på, at vedkommende kan være inde, eksempelvis for at skifte et barn, hvorfor du vil opleve, at de voksne fra andre stuer tager over.

Køkken/alrum

I vores Flex-byg er køkkenet i en anden ende af huset end stuerne.
Mona er institutionens kostfaglige eneansvarlige og hun sørger hver dag for, at børnene får en sund og varieret kost, som mens vi er genhuset leveres fra Fru Hansens Kælder. Udover Mona i køkkenet er Bente ansat 20 timer om ugen til køkken- og rengøringsarbejde.

Vuggestuen Minimax er der to teams (Bobler/Skyer og Pytter) med hver to undergrupper. Ved opstart i vuggestuen tilknyttes barnet ét team, samt én af  de to grupper, som bliver dets faste base hele vuggestuetiden. Der arbejdes dagligt på tværs af de 2 grupper, så alle medarbejder kender til og bruger tid sammen med alle børn i teamet. På den måde sikrer vi, at der i dagligdagen er kendte relationer både i børne- og voksenhøjde. I løbet af dagen arbejder vi alders- og udviklingsdelt (Mini, Mellem og storegruppen). Baggrunden for at arbejde på denne måde er, at den pædagogiske indsats herved kan tilpasses børnenes udviklingstrin bedst muligt.

Team Pytterne

Pædagog: Heidi Kvist

Pædagog: Simone Vinther

Pædagogisk assistent: Heidi Kragh

Pædagog: Jofrid Tinggaard

Pædagog: Maje Primby

Pædagogmedhjælper: Karina Thomasen

Pædagogmedhjælper: Malene Foldager

Pædagogmedhjælper: Mette Møller

Team Boblerne og Skyerne:

Pædagog: Christina Hansen Larsen

Pædagog: Heidi Lynge

Pædagogisk assistent: Anette Henriksen

Pædagogmedhjælper: Louise Buhelt

Pædagog: Ayhan Munch Oral

Pædagog: Lone Andersen

Pædagogmedhjælper: Louise Buhelt

Pædagog: Maria Cluzeau

Pædagogmedhjælper: Lone Jensen

Pædagogmedhjælper: Camilla Kastrup

Regnbuen:

Pædagog: Christina Johansen

Pædagog: Sanne Møller

Pædagogstuderende: Nanna

Vi vægter, at alle børn bliver godt modtaget hver morgen og at de får en stille og rolig start på dagen med nærvær og omsorg. Det er vigtigt, at I som forældre får sagt ordentligt farvel inden I forlader huset, så barnet er bevist om at I er gået, også hvis barnet bliver ked af det. I er altid velkommen til at ringe eller sende en sms, og høre hvordan det går. Det er en stor hjælp for os i løbet af dagen, at I taster hente tidspunkt på tabulex inden I forlader huset.

 Hver formiddag har vi samling, som oftest er efterfulgt af en planlagt pædagogisk aktivitet. De børn der har behov for en formiddagslur bliver naturligvis puttet. Vi arbejder, så ofte det er muligt i små alders- og udviklingsopdeltegrupper. Det giver os mulighed for at arbejde med relationer, legefællesskaber og inklusion ud fra et udviklingsmæssigt perspektiv, med afsæt i det enkelte barn.

Til middag sidder vi i mindre grupper og spiser, da vi oplever, at børnene har stor glæde af den lille ramme. På den måde får de mulighed for at knytte relationer, spejle sig i hinanden og i den voksne som sidder og spiser et pædagogisk måltid sammen børnene.

Efter middagsmaden er det tid til en middagslur, for de børn som har brug for det. Børnene sover henholdsvis i barnevogne, krybber eller på senge på stuen. De børn der er vågne i middagsstunden leger på stuen eller i alrummet under opsyn. Børnene kommer op efterhånden som de vågner og vil efterfølgende få tilbudt eftermiddagsmad, hvor vi sidder på stuerne. Vi slutter ofte måltidet af med at synge, fortælle historie eller en anden pædagogisk aktivitet. De første børn begynder at blive hentet og de andre er klar til at lege, indtil det bliver deres tur til at gå hjem. Sidst på dagen går vi sammen på tværs i huset og leger.

Det er af stor betydning, at I taster "gået hjem" på intra og siger farvel til en voksen inden I går. Både fordi vi gerne vil være med til at afslutte barnets dag hos os, men også for, at vi evt. kan videregive beskeder eller anden information.

I Minimax har vi skabt nogle traditioner, der betyder meget for os.

Fødselsdag

Vi fejrer altid barnet, når det har fødselsdag, oftest til formiddagssamling, hvor vi tænder lys og synger fødselsdagssang. Det er frivilligt, om I som forældre har lyst til at deltage. Hvis I påtænker at barnet skal dele ud opfordrer vi til noget sundt eks. boller eller frugt. Vil I gerne fejre det hjemme hos jer, kommer vi gerne med en lille gruppe børn, hvis det er muligt mht. logistik.

Vi fejrer Minimax' fødselsdag den 1. april. Dette bliver som regel markeret med sang og lidt lækkert frugt el.lign. og forældre kaffe.

Fastelavn

Til fastelavn er de største børn sammen på tværs af huset og de resterende børn er i aldersopdelte grupper, hvor vi slår katten af tønde, hygger med frugtfad og synger. Børn og personale er denne dag klædt ud.

Påske

Når vi nærmer os påske, laver vi forskelligt kreativt påskeklip, som vi hænger op på stuen. Er vi heldige, får vi også besøg af påskeharen.

Store Plantedag

Vi afholder Store Plantedag i maj/juni, hvor hvert barn har en plante/blomst med, som vi sammen planter og ude i krukker, til stor fornøjelse for os alle sammen hele sommeren.

Skt. Hans

Hvert år til Skt. Hans tænder vi bål på legepladsen. Vi samles og synger sange, inden vi spiser stegte pølser, brød og grønt.

Sommerfest

Vi holder en årlig sommerfest i juni på vores legeplads, hvor børn, forældre og personale mødes til kaffe/te og hjemmebragt mad, som sættes på et ta' selv bord. Vi har ofte små aktiviteter, som f.eks. sæbeboler, musik og ansigtsmaling, som man kan hygge sig med sammen med sit barn denne dag.

Jul

Julemåneden står i hyggens tegn, hvor vi klipper/klistrer og laver hemmeligheder på stuerne. I alrummet står et juletræ, som alle børn er med til at pynte, med et stykke pynt medbragt hjemmefra. En gang om ugen holder vi adventssamling i aldersopdelte grupper, hvor vi tænder lys i adventskransen og synger julesange.

I starten af december afholder vi en julefest i Minimax, hvor børn, forældre og personale samles på stuerne til julehygge, julesange og æbleskiver.

Vuggestuen Minimax
Rindsvej 2A, Pavillon
8920 Randers NV

E-mail: minimax@randers.dk

Pædagogisk leder 

Nancy Engberg, tlf. 2147 2947

Telefonnumre til Teams
Maxi Bobler: 8915 9213/ 5133 0124
Mini Bobler: 8915 9214/ 5133 4277
Store Pytter: 8915 9215/ 5133 4232
Små Pytter: 8915 9216/ 5133 4217
Skyerne: 2933 3609
Regnbuen:  
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Ankomst og afhentning

I Minimax har vi børneintra, hvor I skal checke barnet ind hver morgen og ud når I går hjem. Her kan i ligeledes melde fri, ferie og sygdom, samt læse om barnets dag. Det er også her vi informerer om ture ud af huset, aktiviteter eller små hjemme opgaver som f.eks. medbring et syltetøjsglas.

Når du henter/ bringer dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, at du lader din mobiltelefon blive i lommen. Dit barn har brug for dig, din opmærksomhed og muligheden for at fortælle om dagen.

Påklædning

Vi forventer, at dit barn har tøj på som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende og passer til årstiden. Vi vil gerne, at I sørger for ekstra skiftetøj til barnet. Barnet skal altid have bleer og to sæt skiftetøj, liggende i vuggestuen. Barnet får ved start 2 kasser til opbevaring, samt et rum med navn på i garderoben. Det er som udgangspunkt en forældreopgave at fylde blekassen op og holde øje med om kassen med skiftetøj er up to date.

Der må ikke være snore i barnets tøj pga. fare for kvælning.

HUSK at skrive barnets navn i alt tøj.

Legetøj

I vuggestuen må I gerne medbringe legetøj. Dog er det altid jer som forældre, der er ansvarlige for det medbragte legetøj, og der ydes ikke erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker. Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker blidest muligt. Vi har ikke noget fast tidspunkt for, hvornår børnene skal puttes, da det er meget individuelt, speciel når de er helt små - trænger de til at sove, skal de som udgangspunkt have en lur uanset alder.

I tilfælde af sygdom bør barnet holdes hjemme af hensyn til barnets tryghed, trivsel og velbefindende, samt smittefare. Det er vigtigt, at barnet er helt raskt, før det afleveres i vuggestuen igen. En tommelfingerregel kan være, at barnet skal kunne følge en normal hverdag.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsens vejledning om syge børn

Bliver dit barn syg i løbet af dagen, kontakter vi altid dig/jer og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt.

Kommer dit barn til skade i institutionen, kontakter altid vi dig/jer.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i institutionen - kun i særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Læs om Sundhedsstyrelsens anbefaling på området.

I Minimax vægter vi en god og varieret kost højt, og derfor sætter vi stor pris på vores uddannet ernæringsassistent, der gennem kosten tilgodeser børnenes behov, og derved giver børnene de optimale muligheder for læring og udvikling. Lydene, duften, synet og smagen er alle sanseindtryk, som er en del af den fælles madoplevelse, som børnene får i vuggestuen. Maden leveres af Fru Hansens Kælder, som har en varieret menu sammensætning og hvor der er ting Mona og Bente selv laver og noget er lavet på forhånd. Køkkenet i vores flex-byg er ikke godkendt til produktion.

Vi får produktionskøkken igen, når vi flytter tilbage til vores ny institution.

Vi er som vuggestue med til at skabe de gode madvaner, og når børn og voksne sidder sammen om bordet, taler vi om den mad, vi spiser, vi lærer at spise med ske, kniv og gaffel, og vi spiser mad med forskellige konsistens. Set med de pædagogiske briller har vi med andre ord en oplagt mulighed for at bruge det fælles måltid som læringsafsæt.

I sommerhalvåret bruger vi flittigt vores legeplads og vi tilstræber at lave "udemad" en gang om måneden. Dvs. at maden i samarbejde med køkkenet laves evt. på bål eller bliver delvis tilberedt og indtaget i uderummet. Alle børn får her mulighed for at få kendskab til råvarer, tilberedning og ikke mindst deltage i processen i den grad de har lyst.

"Det er en lun forårsdag, og vinteren har endelig sluppet sit kolde tag i Danmark. De fleste børn i vuggestuen Minimax er ude og nyde solen på legepladsen, men for en lille gruppe børn byder dagen på noget andet: De skal nemlig hjælpe med at lave mad. Menuen står på fisk, og børnene skal hjælpe med at panere og gøre klar. Det er rigtig spændende. Flere af børnene synes, at sådan en fisk er sjov at se på, og den er underlig og glat at røre ved. Sammen med Kristine bliver der paneret så mange fisk, at raspen står om ørerne på dem. Nu bliver det spændende, om sådan en underlig fisk nu også smager godt ... DET gør den. Børnene i hele huset spiser sig godt mætte, men især inde på sommerfuglestuen bliver maden nydt – ja, tallerknerne med fisk bliver faktisk fyldt op både to og tre gange. Det er nogle glade og tilfredse børn, der kommer ud at sove".

Forældreråd

 • Simone - Solvej (Lille pyt) 
 • Cimmie - Alba (Maxi)
 • Line - Charlie (Mini) (formand)
 • Trine - William (Maxi)
 • Regitze - Karla (Skyerne)

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

 • Line

I Minimax prioriterer vi samarbejdet med forældrene højt, da det er en forudsætning for, at barnet får så god en dagligdag som muligt. Vi ønsker at skabe et gensidigt og åbent tillidsforhold. Det er forældrene, der kender barnet bedst, og vi lægger vægt på at kende hele familien i et trygt, tæt, åbent og gensidigt samarbejde, hvor forældrene sikres indflydelse på barnets hverdag. Jo større sammenhæng barnet oplever mellem hjemmet og dt fællesskab det indgår i i vuggestuen, jo bedre afsæt får barnet for udvikling og trivsel i dagligdagen. Vi forventer af forældrene, at barnet bliver afleveret raskt og friskt, da det er forudsætningen for en pædagogisk forsvarlig vuggestuedag. Vi er altid interesserede i at vide, hvordan barnet har haft det, siden vi sidst så det.

Vi syntes, det er værdifuldt:

 • at der er en åben og ærlig dialog mellem forældre og personale om det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • at der mellem forældre og personale er en gensidig respekt for hinandens synspunkter, forskelligheder og livsholdninger.
 • at forældrene tages alvorligt.
 • at forældrene kan lide at komme i Minimax.
 • at forældrene får information om de ting, der sker i Minimax.
 • at der er fælles oplevelser for børn, forældre og personale uden for Minimax' åbningstid.

Det gør vi:

 • Vi prioriterer den daglige kontakt/snak/information.
 • Vi tager os god tid til modtagelse om morgenen i det omfang, det er muligt.
 • Vi sørger for at videregive vigtige informationer om den forgangne dag, når barnet bliver hentet.
 • Vi sender et velkomstbrev til barnet og forældrene inden start.
 • Efter tre måneder holder vi en forældresamtale, hvor vi snakker om, hvordan det har været som barn og forældre at starte i vuggestuen, og om hvordan det går.
 • Vi tilbyder en forældresamtale, hvis der er behov - her ser vi gerne, at begge forældre deltager, og at barnet ikke er med.
 • Vi informerer igennem opslagstavler, nyhedsbreve og BørneIntra.

Den vigtigste gave vi kan give børnene er rødder og vinger. Børn der har selvtillid og selvværd, venner og fælleskaber, kan sig til og fra og har fantasi og nysgerrighed på livet- danner rammen for læringsforståelsen i Minimax.

Det pædagogiske fundament vi står på er ICDP (Intelligent Child Development Program), der tager udgangspunkt i positive relationer mellem barnet og den voksne samt børnene imellem. Vi ser på og arbejder med afsæt i barnets ressourcer og  samler på gyldne øjeblikke med ros, anerkendelse og fællesskab. Vi guider barnet gennem udfordringer og sætter tydelige og trygge rammer, således at barnet har en hverdag, der er genkendelig og men også rummer plads til det forudsigelige.

Vi benytter os desuden af NPRP (Neuropsykologisk relationel pædagogik) som pædagogisk redskab i vores dagligdag, ud fra den grundlæggende udviklingsforståelse om hjernens udvikling. Hvis barnet mødes med passende udfordring, bliver set som den det er, bliver vist vejen af den voksen med at roligt nervesystem og føler samhørighed, så har vi foræret barnet den ultimative grobund for trivsel, udvikling og læring.

Aktiviteter og læring

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, da nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling. Derfor er det vigtigt at undersøge, eksperimentere og opleve. Vi skal som voksne støtte børnene i deres udvikling gennem en kombination af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes egen lyst til at udforske, opleve og lege. Både bag de tilrettelagte aktiviteter og den frie leg ligger den læring, der skal hjælpe børnene i deres udvikling. Gennem de aktiviteter, vi tilbyder børnene, tilegner de sig intellektuelle, sproglige, motoriske og kreative færdigheder, og vi ser dem stråle, når de pludselig mestrer noget nyt. Det kan være alt fra selv at spise til at få hjemmeskoen til at makke ret. Vores opgave er at guide, være nærværende, hjælpe til og rose, når opgaven lykkedes, og selvtilliden vokser.

Samarbejde

I Minimax bruger vi hinandens ressourcer til kontinuerligt at styrke vores pædagogiske kompetencer. Vi arbejder på at skabe et trygt, åbent og udviklende miljø for hinanden, da vi mener det er forudsætningen for alt samarbejde i vuggestuen. Det sker igennem et samarbejde på tværs af huset, og det sker i de teams, som vi er inddelt i. Huset har to teams - Boblerne/Skyerne og Pytterne samt en børnehavegruppe regnbuen, som en satellit.. De teamsne mødes jævnligt for at vende pædagogiske spørgsmål og styrke det arbejde, der foregår i huset, samt den faglige og personlige udvikling.

Positive voksne og glade børn

Vi tager vores opgave som vigtige voksne i børnenes liv alvorligt. Det er rigtig vigtigt for os, at børnene møder nærværende, glade og oprigtige voksne, så Minimax bliver et trygt og rart sted at være. Her er der plads til kys og kram, gode grin og fjollerier, og der er plads til at være ked af det og sur. Vi vil gerne have, at hvert barn er tryg nok til at være sig selv og udvikle sig. Her spiller de voksne tæt på barnet en stor rolle – en rolle, som vi med glæde påtager os.

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de vil få svært ved at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning og vejledning.

Minimax har siden 1995 arbejdet med unge mødre, der har brug for hjælp og vejledning til forældrerollen. Vi har løbende to unge mødre tilknyttet institutionen.

Forløbet starter ofte allerede under graviditeten, hvor den kommende mor møder i vuggestuen hver dag kl. 8.00 -12.00. Hun er tilknyttet en stue og har en fast kontaktpædagog, som hun følger. Hun vil gennem sin dagligdag i vuggestuen lære om børn, deres behov og signaler.

Når den unge mor har født, får hun to gange om ugen besøg af sin kontaktpædagog, indtil hun efter tre måneder starter med sit barn i vuggestuen. Efter ca. 1 år udskrives den unge til arbejde, skole eller andet, og hendes barn fortsætter i vuggestuen.

Udgiften til Tilbud til unge mødre konverteres over Lov om Social Service § 40, stk. 2, nr. 3.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.