Tilbud til unge mødre

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de vil få svært ved at takle forældrerollen.

6 vuggestuer i Randers Kommune  - herunder Vuggestuen Grønnegade - tilbyder en særlig forebyggende indsats til unge mødre og småbørnsfamilier. Formålet er, at der arbejdes på at skabe positive relationer mellem barn/mor/far samt sikre, at det bliver nemmere at tackle den kommende forældrerolle.

Kontakt vuggestuen for nærmere information.