Personale

Personale på stuen Sol

Charlotte Bloch, pædagogmedhjælper
Pau studerende
Jette Friis, pædagog

Personale på stuen Måne

Lene Juul Møller, pædagogmedhjælper
Julie, pædagog

Aracely Lindgren, pædagog

Personale på stuen Stjerne

Tina Viberg Hansen, pædagog
Kathrine Fiil, pædagogstuderende
Ann-Merete Bruun, pædagogmedhjælper

Andet personale

Køkken

Trine R. Jørgensen

Teknisk servicemedarbejder

Erik Jensen