Pædagogisk fokus

ICDP

Vi er i Dagtilbud Midt godt i gang med at efteruddanne vores pædagoger i ICDP, som er et program, hvor der er fokus på pædagogens kompetencer i forhold til at indgå i positive relationer med børnene.

Pædagogerne skal ud fra en video med et eller flere børn analysere på, hvor de stærke sider er i forhold til otte samspilstemaer, som er omdrejningspunktet i ICDP. Der er fokus på at finde ”de gyldne øjeblikke”, som er øjeblikke, hvor man fornemmer et gensidigt nærvær, en varm stemning og positive følelser.

ICDP metoden beskriver ved hjælp af tre dialoger, hvordan man kan skabe en udviklingsstøttende relation:

 • Den følelsesmæssige dialog, der skal etablere, vedligeholde og udbygge den voksnes kontakt med barnet.
 • Den meningsskabende og udvidende dialog, der skal øge barnets muligheder for at lære.
 • Den regulerende dialog, som skal hjælpe barnet med at styre sine impulser og hjælpe det med at planlægge.

For at konkretisere udviklingen af disse dialoger, tages der udgangspunkt i de otte samspilstemaer, der danner rammen for, hvordan den voksne kan udvikle sin bevidsthed om egne virkemidler i relationen med børnene.

De otte samspilstemaer

Den følelsesmæssige dialog

 • Vis positive følelser; vis, at du er glad for barnet.
 • Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ.
 • Tal med barnet om de ting, det er optaget af og prøv at få gang i en ”følelsesmæssig samtale".
 • Vis anerkendelse og ros barnet for det, det kan.

Den meningsskabende dialog

 • Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse i forhold til omgivelserne.
 • Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme.
 • Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet.

Den vejledende/guidende dialog

 • Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde, vejlede det, vise positive alternativer og planlægge sammen.

Tidlig indsats i vuggestuen

En stor del af vores arbejde i vuggestuen er forebyggende arbejde. Vi tror på tidlig indsats og har uddannet os meget i at være gode indenfor dette felt. Vi ved meget om småbørnsudvikling og kan derfor også se, når et barn ikke udvikler sig, som det kunne ønskes.

I samarbejdet med forældre, hvor en særlig indsats er påkrævet, har vi gjort os følgende overvejelser:

 • Forældrene informeres altid om nye tiltag.
 • Forældrenes informeres løbende.
 • Vi hjælper med at få forbedret de svage med udgangspunkt i forældrenes stærkeste ressourcer.
 • Personalet er omsorgsfulde, ærlige og konkrete i budskaberne.