Om Grønnegade

Vuggestuen Grønnegade ligger i Randers midtby i et roligt, gammelt og restaureret kvarter.

Vi modtager 33 børn i alderen 0-3 år. Børnene er fordelt på tre stuer med 11 børn på hver:

  • Solstuen
  • Månestuen
  • Stjernestuen

Vi har kort afstand til Randers centrum og grønne områder. Vores legeplads er lille, men overskuelig og hyggelig. Vi er bevidste om legepladsens begrænsninger, hvorfor vi ofte benytter os af, at vi, såvel ved at gå som ved at køre med bussen, har let ved at give børnene alternative oplevelser.

Se brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2016.

Bygningsmæssigt har vi nogle utraditionelle, små og hyggelige rum. Vuggestuen er indrettet i to planer, hvor stueetagen er “børneetagen” indeholdende de tre stuer inklusive badeværelser, et fællesrum med tilhørende gangareal og et åbent køkken.

Første sal er personaleafdelingen indeholdende en personalestue, kontor, depot, badeværelse samt et samtalerum/grupperum, hvor børnene kan være i en lille gruppe. Der er spil, musikinstrumenter m.m.

Parkeringsforholdene til biler og cykler såvel som til barnevogne er trange. Forældrebestyrelsen har sammen med Randers Kommune undersøgt mulighederne for at forbedre disse forhold og må nu konkludere, at de betragter mulighederne som udtømte. Tilbage er at vise tålmodighed, forståelse og samarbejdsvilje i håb om, at vi kan omgås beboerne i området respektfuldt.