Vuggestuen Grønnegade

Vuggestuen Grønnegade ligger i Randers midtby i et roligt, gammelt og restaureret kvarter. Vi har kort afstand til Randers centrum og grønne områder.

Vores legeplads er lille, men overskuelig og hyggelig. Vi er bevidste om legepladsens begrænsninger, hvorfor vi ofte benytter os af, at vi, såvel ved at gå som ved at køre med bussen, har let ved at give børnene alternative oplevelser.

Stuer og Personale

Stuerne, Sol, Måne og Stjerne, er placeret i stueplan i vuggestuen. Til hver stue er der et grupperum, som anvendes til leg og gruppeaktiviteter. Rummet anvendes også til middagssøvn for de ældste børn. I midten af vuggestuen ligger vores fællesrum og køkken. Fællesrummet benyttes også til at dele børnene i mindre grupper, f.eks. ved spisning.

På 1. sal er der primært personalerum og kontor. Der er også et lille rum på 1. sal, som kan anvendes til rolige aktiviteter, som kræver fordybelse og koncentration. Rummet danner også rammen for forældresamtaler og vejledning af f.eks. studerende.

Vi har 3 stuer: Sol, Måne og Stjerne.

6 fastansatte pædagoger

4 fastansatte medhjælpere

Vi modtager løbende Via studerende og PAU elever på stuerne.

1 køkkendame samt 1 servicemedarbejder.

Ankomst

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Grønnegade, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer. Vi hjælper  børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det. Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

HUSK AT tjekke dit barn ind på AULA.

Det er vigtigt, du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt. Det kan være, barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan være, at far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m. Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide. Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg. 

Afhentning

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du orienterer dig på AULA for at se, om der er kommet nye oplysninger om aktiviteter. Her kan du som regel også læse lidt om, hvad dagen har indeholdt, og du kan altid spørge om, hvordan dagen er gået. Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, der er vigtige for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, har slået sig o.l.

Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, at du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Husk at tjekke dit barn ud på AULA, når I går hjem.

Solcreme

I dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september.

I kan læse vores solpolitik her.

Påklædning

Medarbejderne bruger rigtig meget tid på at sørge for, at jeres børn er klædt på, så de har det komfortabelt, når de er ude. Vi er ude i al slags vejr. Hvis børnene bliver våde, hjælper vi dem gerne til at få skiftet til tørt tøj. Selvom vuggestuen kan ligge inde med "lånetøj", skal I vide, at jeres børn foretrækker eget tøj - nogle nægter ligefrem at tage fremmed tøj på. Vi ser, at børnene føler, at deres integritet krænkes.

Vi forventer, at dit barn har tøj med, der passer til årstiden. Vi vil også gerne, at I sørger for ekstra skiftetøj til barnet. Vi er gerne behjælpelige med vejledning om påklædning.

Det er vigtigt at det tøj dit barn er iført er rent og behageligt at have på, samt til at bevæge sig i. Tøjet skal være let at tage af og på, da det skal understøtte barnet mulighed for at øve sig i at blive selvhjulpen på sigt.

Der må ikke være snore i barnets tøj, pga. fare for kvælning. Hvis der er snore i barnets tøj, fjerner personalet det.

Husk at skrive navn i alt tøj og fortøj, da vi ellers har svært ved at finde rette ejer

Hver fredag skal I tage al tøjet med hjem, da vores rengøringspersonale gør rummene rene. Det er vigtigt, at I fylder op med tøj igen mandag morgen.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste vækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Mere information om børn og søvn findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Legetøj

Vi vil opfordre til at tage en snak med personalet på stuen, da reglerne kan variere over tid. Altid gældende er dog, at I som forældre er ansvarlige for det medbragte legetøj, og at der ikke ydes erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker. Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave.

Vi modtager ikke syge børn i vuggestuen. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almene tilstand ikke er ok.

Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen folder Smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Find Sundhedsstyrelsens folder her

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt. Så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Desuden har vi også brug telefonnummeret til barnets læge.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge eller tandlæge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne, at I registrerer i AULA eller kontakter os pr. telefon og informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller bare holder en fridag.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af Randers Kommunes institutioner - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Der tilbydes mad i vuggestuen. Maden får vi fra Fru. Hansens kælder og vores køkkenansvarlig tilbereder maden i vuggestuen.  Forældrerådet har tidligere udarbejdet en kostpolitik, som stadig er gældende.

Læs kostpolitikken her.

Vuggestuen Grønnegade
Grønnegade 2
8900 Randers C

Telefon: 2115 2332
E-mail: groennegade@randers.dk

Stuernes telefonnumre
Solstuen 2115 2560
Månestuen 2115 1898
Stjernestuen 2115 1961
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Fødselsdage

Når dit barn fylder år, fejrer vi barnet i vuggestuen. Vi tænder lys, råber hurra, synger fødselsdagssang og tager billeder.

Dit barn er velkommen til at dele én ting ud på egen stue. I bestemmer selv, men vi opfordre til frugt og andre sunde alternativer.

Vi kommer gerne hjem på besøg til fødselsdag, hvis I har lyst til det. I bestemmer selv, hvordan det skal foregå.

En fødselsdag er noget særligt og derfor vil mange børn gerne have én lækker ting med i vuggestuen, som de kan dele ud af. I henhold til vores kostpolitik skal et evt. traktement ikke indeholde for meget sukker.

Vi fejrer Grønnegades fødselsdag den 1. marts.  2023 fylder vi 40 år.

Fastelavn

I tiden op til fastelavn klipper og klister vi og øver små rim og sange med børnene. Vi har en formiddag omkring fastelavns dag, hvor børn må komme udklædte og vi slå katten af tønden.

Påske

Op til påske klipper og klistre vi påsketing med de ældste børn i små grupper.

Måske får vi besøg af Påskeharen.

Plante urter og blomster dag

I slutningen af maj eller starten af juni er der eftermiddagskaffe og plante dag på legepladsen, hvor børnene må have 2 voksne på besøg. Planterne skal børnene plante og hjælpe med at passe sommeren over.

Skt. Hans

Hvert år til Skt. Hans holder vi mini event for de ældste børn om formiddagen og spiser pølsehorn til eftermiddagsmad.

Sommerfest

Hvert år i slut august eller starten af september holder vi sommerfest på legepladsen. Personalet og forældrerådet hjælper hinanden med at have boder med aktiviteter for børnene. Forældrene medbringer picnic- kurv til egen familie.

Jul

I slutningen af november starter vi på juleforberedelser. Vi synger traditionelle julesang-lege og klipper og klistre mm. For de ældste børn kommer vores jule-kæphest Rudolf på besøg om formiddagen i alrummet, hvor der synges og leges jule lege.

Vores menneskesyn bygger på tillid og vi tror på det bedste i andre mennesker. Vi er nysgerrige på andres perspektiver, både børn, forældre og andre samarbejdspartnere. Vi har høje forventninger til os selv og alle andre, da vi tror på, at vi alle vokser og udvikler os, når nogen forventer noget af os.

Vi arbejder med differentieret tilgang til læring, hvor didaktikken tager udgangspunkt i børnenes nærmeste zone for udvikling og interesser. Den daglige praksis er funderet i Neuropsykologisk relations pædagogik (NPRP) og ICDP, med en anerkendende tilgang og et ressourcesyn er fast integreret i hverdagen. Som medarbejder hos os får du mulighed for at være med til at skabe et solidt fundament, hvor børnene kan udvikle sig og hvor trivsel, omsorg og fællesskab er i højsæde.

Tidlig indsats i vuggestuen

Vi er meget optaget af at skabe en god hverdag for alle børn der kommer i Grønnegade. Derfor er overgange fra hjem til vuggestue også særlig vigtig. Både for det lille barn men også for forældrene. Inden børn starter i Grønnegade kommer der et velkomstbrev på mail til forældrene, så de ved hvem der skal passe deres barn og på hvilken stue. På det første møde bliver der samtalt om tiden inden start i vuggestuen, viden om barnet, forældreskabet samt forventningsafstemning. Det aftales hvordan overgangen kan gøres bedst muligt. Når barnet har gået i vuggestuen ca 3 måneder inviteres forældre til tilknytningssamtale. Hvor der drøftes barnets trivsel og om der er noget der skal reguleres i samarbejdet omkring barnet.

 Aktiviteter, leg og læring i hverdagen

Vi ønsker at styrke og understøtte børnenes nysgerrighed, da den er drivkraft for al udvikling. Det er derfor vigtigt at tilbyde børnene forskellige typer af aktiviteter, læringsmiljøer og fællesskaber, hvor de kan eksperimentere, udforske, sanse og opleve verden omkring dem. Der er derfor hver formiddag en kombination af planlagte voksen initierede aktiviteter og tid til børne selvvalgte frie lege. Gennem de aktiviteter vi tilbyder børnene, tilegner de sig intellektuelle, sproglige, motoriske og kreative færdigheder.   Vi er bevidste om den naturlige læring der er i løbet af hverdagens rutiner, eks. når børn øver sig i at tage tøj af og på i garderoben, og giver det tid så de også kan hjælpe hinanden.

Det er vigtigt at fejre de små sejre, så vi styrker børnenes lyst til at øve sig.

Samarbejde

I Grønnegade samarbejder vi som personale på egne stue i det lille fællesskab, men bruger også hinandens kompetencer på tværs.

Det betyder i hverdagen, der grupper på tværs af stuer både i aktiviteter og fri leg. Børnene må gerne gå på besøg på andre stuer.

Vi tror på det gode samarbejde mellem personalet giver et trygt miljø for børnene til at færdes i, hvor der kan laves pjank og pjat med alle voksne og børn, ligesom der kan søges trøst hos alle.

Vi som personale ved det er forældrene der er vores vigtigste samarbejdspartnere om det enkelte barn. Derfor er det vigtigt at, i kan have tillid til os komme med det I synes kan være svært eller bekymre, lige som vi vil være ærlig og fortælle om det vi ser.

Hvert år skal der afholdes valg ti forældrerådet og bestyrelsen inden 1. april. Der skal gerne være 6 medlemmer, hvor én skal vælges ind i bestyrelsen for dagtilbuddet.

6 vuggestuer i Randers Kommune  - herunder Vuggestuen Grønnegade - tilbyder en særlig forebyggende indsats til unge mødre og småbørnsfamilier

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de vil få svært ved at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning og vejledning.

Formålet er, at der arbejdes på at skabe positive relationer mellem barn/mor/far samt sikre, at det bliver nemmere at tackle den kommende forældrerolle.

Forløbet starter ofte under graviditeten, hvor den kommende mor møder i vuggestuen hver dag klokken 8.00-12.00. Hun har tilknyttet en fast kontaktpædagog, som hun følger. Hun vil gennem dagligdagen modtage viden og læring om små børn, deres udvikling, signaler og behov.

Når den unge mor har født, får hun to-tre gange om ugen besøg af kontaktpædagogen i eget hjem. Efter 3 måneder starter mor og barn i vuggestuen. Efter ca 1 år udskrives den unge mor til skole, arbejde eller andet og hendes barn fortsætter i vuggestuen.

Udgiften tilbud til unge mødre konverteres over lov om social service §40, stk. 2. nr. 3.

Kontakt vuggestuen for nærmere information.

I Vuggestuen Grønnegade har vi løbende studerende fra VIA University College og PAU elever.

Her kan du hente Grønnegades praktikbeskrivelse

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.