Tilbud til unge mødre og sårbare familier

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de kan få brug for hjælp til at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning, vejledning og bevilges via Myndighedscentret. Vuggestuen Firkløveren har siden 1993 arbejdet med unge mødre og sårbare familier, der har brug for hjælp og vejledning til forældrerollen. Vi har løbende to til tre unge mødre/familier tilknyttet institutionen.

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de vil få svært ved at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning og vejledning.

Forløbet starter ofte allerede under graviditeten, hvor den kommende mor møder i vuggestuen hver dag  ca. kl. 8.30 -12.00. Hun er tilknyttet en stue og har en fast kontaktpædagog, som hun følger. Hun vil gennem sin dagligdag i vuggestuen lære om børn, deres behov og signaler. 

Når den unge mor har født, får hun en til to gange om ugen besøg af sin kontaktpædagog, indtil hun efter ca. tre måneder starter med sit barn i vuggestuen. Efter ca. 1 år udskrives den unge til arbejde, skole eller andet, og hendes barn fortsætter i vuggestuen.