Sygdom og fravær

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt. Så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almentilstand ikke er ok.

Børnene må komme i vuggestuen igen, når de kan deltage i vuggestuens hverdagsliv igen.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen med barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne, at I kontakter os pr. telefon, direkte til dit barns stue, og informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller bare holder en fridag. De enkelte stuers direkte tlf.nr. findes under fanen kontakt.