Praktiske oplysninger

Ankomst og afhentning

Goddag

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Firkløveren, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer.

Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det.

Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

Husk at logge barnet ind på tabulex samt indtaste tidspunkt på, hvornår det bliver afhentet

Det er vigtigt, du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt.

Det kan være, barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan være, at far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide.

Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Farvel

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du orienterer dig på tavlerne ved stuen for at se, om der er kommet nye oplysninger om aktiviteter.

Her kan du som regel også læse lidt om, hvad dagen har indeholdt, og du kan altid spørge om, hvordan dagen er gået.

Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, der er vigtige for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, har slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst: Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Husk at logge dit barn ud af tabulex.

Påklædning

 

Med hensyn til tøj forventer vi, at dit barn har rent og behageligt tøj på, som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt.

Desuden forventer vi, at dit barn altid har noget ekstra tøj til at ligge i rummet, hvis det, barnet har på, skulle blive vådt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende, og at der er nok tøj til barnet.

Vi forventer også, at dit barn har tøj svarende til årstiden.

Dvs. at om sommeren har barnet shorts, T-shirts - kort og langærmet, sandaler, solhat og gerne badetøj.

Om vinteren er det flyverdragt, hue, vanter (uden fingre) og vandtætte støvler.

Der skal være tøj svarende til vejret, da vi altid går ud - uanset vejr og vind!

Det er en god ide, at der altid er hjemmesko i rummet samt regntøj/gummistøvler.

Der må ikke være snore i barnets tøj pga. fare for kvælning.

HUSK navn i alt tøj, da vi ellers har rigtig svært ved at finde det, hvis det bliver væk.

Og husk at sætte barnet ting i rummet, når I går hjem. Er det ikke i rummet, når I går hjem, kan I ikke forvente, at det er i rummet den næste dag.

Legetøj

Vi vil opfordre til at tage en snak med personalet på stuen, da reglerne kan variere over tid.

Altid gældende er dog, at I som forældre er ansvarlige for det medbragte legetøj, og at der ikke ydes erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker.

Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave. Fundet legetøj vil blive lagt i barnets rum.

Fødselsdage

I vuggestuen fejrer vi mange fødselsdage om året.

Vi har en pige- og en drengefødselsdagsstol, som barnet har råderet over hele dagen. Dette er for at markere, at det er en særlig dag, vi fejrer.

Ved samling bliver barnet fejret med sang og en lille gave. Barnet kan have frugt eller brød med hjemmefra som deles ud, hvis man har lyst til dette.

Vi fejrer fødselsdage iht. vores sukkerpolitik.

Sygdom og fravær

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt. Så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almentilstand ikke er ok.

Børnene må komme i vuggestuen igen, når de kan deltage i vuggestuens hverdagsliv igen.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen med barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne, at I kontakter os pr. telefon, direkte til dit barns stue, og informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller bare holder en fridag. De enkelte stuers direkte tlf.nr. findes under fanen kontakt.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Læs om Sundhedsstyrelsens anbefaling på området her.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Vi udleverer en lille pjece fra "ScannSleep" med fakta om små børns søvn til alle nye indmeldte børn.

Mere information om børn og søvn findes på ScannSleeps hjemmeside.

Madordning

I vuggestuen Firkløveren er der vedtaget en politik for sukkerfri kost.

Solpolitik for Vuggestuen Firkløveren

Alle stuer bruger app´en UV-indeks på voksen IPad ‘en og tjekker UV-indekset dagligt fra april til september.

Når UV-indekset er over 3 gælder følgende:

  • Det er forældrenes ansvar, at børnene møder ind med solcreme på
  • Børnene smøres ind, inden vi går på legepladsen om eftermiddagen med institutionens solcreme faktor 15
  • Vi søger skygge mellem kl. 12 og 15, f.eks. under træer/overdækning/solsejl, så vidt muligt
  • Vi beskytter huden med solhat og tøj
  • Medarbejderne er gode, solsikre rollemodeller for børnene
  • Når UV-indekset er mellem 6 og 8 søger vi skygge mellem kl. 12 og 15
  • Når UV-indekset er over 8 går vi så vidt muligt ind mellem kl. 12 og 15. Er vi nødsaget til at være ude, smøres med solcreme faktor 30 og vi søger skygge

Solpolitikken formidles til forældrene hvert år i april

Vi evaluerer vores solpolitik hvert år efter sommeren

 

 

Trine Esdahl                                                                  Lone Nielsen

Bestyrelsesformand                                                       Næstformand i MED

Billeder og video fra tabulex

I dag er det muligt at hente billeder fra intra.
Vi lægger næsten dagligt billeder op af jeres dejlige børn.

Billeder der er taget for at I derhjemme kan få et indblik i vores dagligdag i vuggestuen

Vi må i den forbindelse gøre jer opmærksomme på, at man ikke må dele billeder af andres børn på sociale medier.