Dagligdagen

Tidlig morgen

Klokken 6.30 åbner vi dørene til en ny dag. Og det sørger to til tre personaler for. De tilbereder morgenmad til de morgenfriske børn, som kommer mellem klokken 6.30 og 7.30. Modtagelsen af børnene sker som regel i alrummet.

kl. 7:00 til 7:30 møder der personale ind, som åbner en stue, så børnene kan komme stille og rolig i gang med dagen eller vælge en anden aktivitet som højtlæsning eller at sidde og spille.

Vi prioriterer at få startet dagen i et roligt tempo.

Klokken 7.00 er alle husets fem stuer åbne.

Morgen/formiddag

Klokken 8.45 - 9.15 holder stuerne morgensamling, hvor vi får frugt, brød og vand. Bagefter hygger vi os med sang, sanglege, navnelæring, leg, og hvad der ellers måtte være dagens gode idé. For ikke at gribe forstyrrende ind i morgensamlingen opfordrer vi forældre til at aflevere børnene før eller efter denne stund.

Hver formiddag forgår der aktiviteter, gerne ude når vejret er til det. I vinter månederne er det ofte indendørs.

Om tirsdagen samles de fire ældste børn og en pædagog/medhjælper fra hver stue i TVÆRGRUPPEN. Vi tager på ture og laver aktiviteter, der svarer til børnenes aldersgruppe. Udover at de store børn lærer hinanden at kende på tværs af stuerne, fungerer aktiviteterne også som en forberedelse til et kommende liv i børnehaven.

Middag

Klokken 10.30 er der frokost. De mindste får dog lov at spise før, hvis de er for trætte til at vente. Efterhånden som børnene bliver mætte, begynder vi at pusle og putte dem.

Klokken 12.00 - 13.00 afvikler personalet pauser, stuemøder og/eller pædagogmøder. De børn, der ikke sover, er i alrummet sammen med det personale, som ikke er til pause.

Eftermiddag

Klokken 13.30 får børnene eftermiddagsmad. De børn, der endnu sover på dette tidspunkt, får mad, når de vågner.

Klokken 14.00 går vi på legepladsen, hvis vejret er til det. Hvis ikke, kan vi blive på stuen eller opholde os i alrummet. Især er vi inde i vinterperioden, da det bliver tidligt mørkt.

Klokken 16.15 er der enkelte stuer, der ikke længere har deres eget personale, fordi de har fået fri. Børnene fra disse stuer passes af det personale, der er tilbage i huset.

Mandag lukker vuggestuen kl. 16.30

Tirsdag-torsdag lukker vuggestuen kl. 17.00

Fredag lukker vuggestuen kl. 16.00