Vuggestuen Firkløveren

Firkløveren er en dejlig stor vuggestue med plads til 70 børn og er omgivet af en stor legeplads med idrætsbaner som nabo til den ene side.

Legepladsen er stor og kuperet og med udfordringer, som er tilpasset børnenes udvikling og alder.

På legepladsen har vi en bålplads, hvor vi sammen med børnene kan tilberede måltider.

Fysiske rammer

Vuggestuen er indrettet med fem stuer samt et alrum, hvor også køkkenet er, og en personaleafdeling, hvor der også holdes møder. Hele vuggestuen er forbundet af en lang bred gang, som også bliver brugt til leg. Vi prioriterer at have en fleksibel indretning, der gør det muligt at arbejde i mindre rum med børnene.

Vuggestuen er omgivet af muligheder for mange dejlige oplevelser. Der er grønne arealer som parker og idrætsanlæg tæt på. Vi har også mulighed for at besøge f.eks. Kulturhuset og Regnskoven. Vuggestuens legeplads er stor og tilgodeser, at der både er plads til fordybelse i små kroge eller "skoven" eller at bruge cykelarealet, der er passende kuperet. Gennemgående i hele vuggestuen bliver der tænkt i at indrette fleksibelt, så rummene kan indrettes til mindre læringsrum og læringsmiljøerne kan indrettes efter børnenes interesser.

Kælderen er indrettet til fysiske aktiviteter og med mange redskaber. Vi har også fået kælderen indrettet, så der er mulighed for at lave teater og andre forestillinger.

Vuggestuen Firkløveren har fem stuer: Stilken, Sommerfuglene, Mariehønsene, Bierne og Brombasserne.

Der er 14 børn på hver stue.

Bierne

 • Rikke - Pædagog
 • Pia - Pædagogmedhjælper
 • Julie K - Pædagog
 • Line  – Pædagog
 • Nathalia - Pædagogisk assistent
 • Nicolette - Pædagogisk assistent

Brombasserne

 • Susanne - Pædagog
 • Sarah - Pædagog
 • Lise  - Pædagog
 • Henning - Pædagogisk assistent
 • Nanna – PAU studerende

Mariehønsene

 • Annemette - Pædagog
 • Hanne - Pædagog
 • Julie Fjeldsted - Pædagogmedhjælper
 • Lone - Pædagogmedhjælper
 • Simon - Pædagog

Sommerfuglene

 • Christina - Pædagog
 • Camilla - Pædagog
 • Lisbeth – Pædagog
 • Julie Fjeldsted - Pædagogmedhjælper
 • Lise Lotte - Pædagogisk Assistent

Stilken

 • Mette P- Pædagog
 • Mette K- Pædagog
 • Julie N - Pædagogisk assistent
 • Nick - Pædagogisk assistent  
 • Victoria – rotationsvikar 

Køkken

 • Køkkenleder: Samantha
 • Køkkenassistent: Bente

Teknisk servicemedarbejder

 • Kim

Vuggestuen Firkløveren
Spindervej 11
8900 Randers C

Telefon: 8915 9700
E-mail: firkloeveren@randers.dk 

Pædagogisk leder
Camilla Østergård, Tlf. 2465 1406

Telefonnumre til stuerne
Stilken 8915 9701 2115 2360
Mariehønsene 8915 9702 2115 1903
Sommerfuglene 8915 9703 2115 2580
Brombasserne 8915 9704 2115 2375
Bierne 8915 9705 2115 2590

 

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16-45
Fredag: 06.30-16.00

 

Ankomst

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Firkløveren, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer. Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det. Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

Husk at logge barnet ind på AULA samt indtaste tidspunkt på, hvornår det bliver afhentet. 

Det er vigtigt, du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt. Det kan være, barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide.

Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Og sidst, men ikke mindst: Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Husk at logge dit barn ud af AULA.

Påklædning

Med hensyn til tøj forventer vi, at dit barn har rent og behageligt tøj på, som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt. Desuden forventer vi, at dit barn altid har noget ekstra tøj til at ligge i rummet, hvis det, barnet har på, skulle blive vådt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende, og at der er nok tøj til barnet.

Vi forventer også, at dit barn har tøj svarende til årstiden.

 • Dvs. at om sommeren har barnet shorts, T-shirts - kort og langærmet, sandaler, solhat og gerne badetøj.
 • Om vinteren er det flyverdragt, hue, vanter (uden fingre) og vandtætte støvler.

Der skal være tøj svarende til vejret, da vi altid går ud - uanset vejr og vind! Det er en god ide, at der altid er hjemmesko i rummet samt regntøj/gummistøvler.

 • Der må ikke være snore i barnets tøj pga. fare for kvælning.
 • HUSK navn i alt tøj, da vi ellers har rigtig svært ved at finde det, hvis det bliver væk.
 • Og husk at sætte barnets ting i rummet, når I går hjem. Er det ikke i rummet, når I går hjem, kan I ikke forvente, at det er i rummet den næste dag.

Legetøj

Vi vil opfordre til at tage en snak med personalet på stuen, da reglerne kan variere over tid. Altid gældende er dog, at I som forældre er ansvarlige for det medbragte legetøj, og at der ikke ydes erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker.

Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave. Fundet legetøj vil blive lagt i barnets rum.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Solpolitik

Alle stuer bruger app´en UV-indeks på voksen IPad ‘en og tjekker UV-indekset dagligt fra april til september.

Når UV-indekset er over 3 gælder følgende:

 • Det er forældrenes ansvar, at børnene møder ind med solcreme på
 • Børnene smøres ind, inden vi går på legepladsen om eftermiddagen med institutionens solcreme faktor 15
 • Vi søger skygge mellem kl. 12 og 15, f.eks. under træer/overdækning/solsejl, så vidt muligt
 • Vi beskytter huden med solhat og tøj
 • Medarbejderne er gode, solsikre rollemodeller for børnene
 • Når UV-indekset er mellem 6 og 8 søger vi skygge mellem kl. 12 og 15
 • Når UV-indekset er over 8 går vi så vidt muligt ind mellem kl. 12 og 15. Er vi nødsaget til at være ude, smøres med solcreme faktor 30 og vi søger skygge

Solpolitikken formidles til forældrene hvert år i april

Tidlig morgen

Klokken 6.30 åbner vi dørene til en ny dag. Og det sørger to til tre personaler for. De tilbereder morgenmad til de morgenfriske børn, som kommer mellem klokken 6.30 og 7.30. Modtagelsen af børnene sker som regel i alrummet.

Kl. 7.00 møder der personale ind, som åbner de andre stuer, så børnene kan komme stille og roligt i gang med dagen eller vælge en anden aktivitet som højtlæsning eller at sidde og spille.

Vi prioriterer at få startet dagen i et roligt tempo.

Morgen/formiddag

Klokken 8.45 - 9.15 holder stuerne morgensamling, hvor vi får frugt, brød og vand. Bagefter hygger vi os med sang, sanglege, navnelæring, leg, og hvad der ellers måtte være dagens gode idé. For ikke at gribe forstyrrende ind i morgensamlingen opfordrer vi forældre til at aflevere børnene før eller efter denne stund.

Hver formiddag foregår der aktiviteter, gerne ude når vejret er til det. I vintermånederne er det ofte indendørs.

Om onsdagen samles de fire ældste børn og en pædagog/medhjælper fra hver stue i TVÆRGRUPPEN. Vi tager på ture og laver aktiviteter, der svarer til børnenes aldersgruppe. Udover at de store børn lærer hinanden at kende på tværs af stuerne, fungerer aktiviteterne også som en forberedelse til et kommende liv i børnehaven.

Middag

Klokken 10.30 er der frokost. De mindste får dog lov at spise før, hvis de er for trætte til at vente. Efterhånden som børnene bliver mætte, begynder vi at pusle og putte dem.

Klokken 12.00 - 13.00 afvikler personalet pauser, stuemøder og/eller pædagogmøder. De børn, der ikke sover, er i alrummet sammen med det personale, som ikke er til pause.

Eftermiddag

Klokken 13.30 får børnene eftermiddagsmad. De børn, der endnu sover på dette tidspunkt, får mad, når de vågner.

Klokken 14.00 går vi på legepladsen, hvis vejret er til det. Hvis ikke, kan vi blive på stuen eller opholde os i alrummet. Især er vi inde i vinterperioden, da det bliver tidligt mørkt.

Klokken 16.15 er der enkelte stuer, der ikke længere har deres eget personale, fordi de har fået fri. Børnene fra disse stuer passes af det personale, der er tilbage i huset.

Mandag-torsdag lukker vuggestuen kl. 16.45

Fredag lukker vuggestuen kl. 16.00

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt. Så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almentilstand ikke er ok.

Børnene må komme i vuggestuen igen, når de kan deltage i vuggestuens hverdagsliv igen.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akut situation, kører vi sammen med barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne, at I taster ind på Aula hvis jeres barn er syg eller holder ferie.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten. Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

I Vuggestuen Firkløveren bruger vi Aula som digital platform, hvor I forældre skal registrere, at jeres barn er kommet i vuggestue, hvem der henter og hvornår barnet går hjem.

Her meddeler I også om ferie, fridage og om barnet er syg.

Vi bruger det også som et arbejdsredskab, hvor vi skriver, hvad vi laver i løbet af dagen med børnene og ligger billeder op. Alt dette er tilgængeligt for jer forældre.

Ved opstart udleveres der yderligere information om Aula og hvordan man logger på.

Billeder og video fra AULA

Vi lægger næsten dagligt billeder op af jeres dejlige børn. Billeder, der er taget, for at I kan få et indblik i vores dagligdag i vuggestuen.

Vi må i den forbindelse gøre jer opmærksomme på, at man ikke må dele billeder af andres børn på sociale medier.

Eksempler på traditioner:

 • Vi fejrer børnenes fødselsdag.
 • Vi fejrer Firkløverens fødselsdag.
 • Vi har tradition omkring fastelavn.
 • Vi har tradition omkring påske.
 • Vi holder bedsteforældredag i maj måned, hvor vi planter en blomst på legepladsen.
 • Vi har sommerfest for alle børn og deres familier.
 • Vi marker efterårets komme med en høstuge.
 • Julemåneden står i hyggens tegn, hvor vi klipper/klistrer og laver hemmeligheder på stuerne. 

  I starten af december afholder vi en julehygge eftermiddag på stuerne, hvor børn, forældre og personale samles på stuerne til julehygge, julesange og æbleskiver.

Fødselsdage

I vuggestuen fejrer vi mange fødselsdage om året. 

Ved samling bliver barnet fejret med sang og en lille gave. Barnet kan have frugt eller brød med hjemmefra, som deles ud, hvis man har lyst til dette. Vi fejrer fødselsdage iht. vores sukkerpolitik.

I Dagtilbud Midt danner ICDP og NPRP fælles vidensgrundlag for alle ansatte i dagtilbuddet og dermed også for vores tilgang til arbejdet med den nye styrkede læreplan. NPRP giver viden om barnets neuropsykologiske udvikling med særligt fokus på tilknytning og traumers betydning for barnets sansemæssige, følelsesmæssige og kognitive udvikling i dagtilbuddet. Det er her, vores fælles sprog om kerneopgaven har rod, og herudfra vi definerer og forholder os fagligt til de 15 områder, der ifølge den nye styrkede læreplan skal indgå i det fælles pædagogiske grundlag. Læs hele vores pæd. læreplan her på hjemmesiden.

Første byggesten tager afsæt i fælles viden om barnets neuropsykologiske udviklingsbetingelser og samspillet mellem arv og miljø. Her arbejdes der ud fra en fælles udviklingsforståelse, beskrevet gennem følgende metafor:

Barnets hjerne kan anskues som et stykke jord. I denne jord ligger der frø, der repræsenterer kompetencer og færdigheder barnet har mulighed for at udvikle. Alle fødes med de samme frø, men frøenes placering i jorden er forskellig hos det enkelte barn.

Nogle frø er placeret i den bløde muld og optager nemt næring og vokser, mens andre frø kan være placeret i lerlaget dybt under jorden. Her skal der meget mere næring til, før der sker en udvikling, der kan mærkes i barnets adfærd og trivsel. Frøene næres gennem kontakt og samspil med kærlige og omsorgsfulde voksne, der formår at justere sig i forhold til barnets behov og etablere sig som en tryg base for barnet. De frø, der får den rette mængde næring, vokser og bliver til kompetencer og færdigheder, som former barnets personlighed og understøtter barnets livsglæde og livsmod. Altså er barnets udviklingsmuligheder relationelt betinget, og kvaliteten af de relationer, barnet indgår i, er af afgørende betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Anden byggesten i det fælles børnesyn i Dagtilbud Midt tager udgangspunkt i barnets grundlæggende medfødte ’rettetheder’ eller drivkræfter, der danner fundament for barnets udvikling og deltagelse i de fællesskaber, det indgår i. Disse er biologisk forankrede og aktiveres uanset kultur og social status.

 

Forældreråd

 • Camilla
 • Marie
 • Mira
 • Sabine
 • René er valgt som formand

Forældresamarbejde

Vi mener, at forældrene kender deres børn bedst og vil dem det bedste. Derfor vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Vi kan til gengæld bidrage med faglig viden og erfaring omkring børns generelle udvikling samt kendskab til børnene fra det daglige børnehaveliv.

Vi forsøger at skabe et godt forældresamarbejde ved bl.a.:

 • at vise interesse for børnene og deres familier.
 • at fortælle forældrene om små daglige hændelser fra deres børns dagligdag.
 • at sørge for, at der er mulighed for debat/dialog på forældremøderne.
 • at dele vores viden med forældrene i den daglige dialog, til samtaler og på forældremøder.
 • at lave forskellige arrangementer, f.eks. sommerfest, forældrekaffe og arbejdsdag.
 • at sende nyheder og information via AULA.
 • at have dialog i det daglige.

Forældresamtaler

Da det ofte kan være svært at afse den fornødne tid og ro til at drøfte barnets almene udvikling dybtgående i det daglige, tilbyder vi alle forældre samtaler.

Når et nyt barn skal starte i Vuggestuen Firkløveren, sender vi en indbydelse til barnet og forældrene om at komme på besøg. I forbindelse med besøget kan vi sammen tale om barnets vaner, rytme og behov, og om hvordan den første tid i vuggestuen skal foregå. Forældrene får information om institutionen, en folder og en rundvisning.

Den første forældresamtale er ca. 3-6 måneder efter, barnet er startet i vuggestue. Anden gang er, når barnet er ca. 2,5 år, hvor vi snakker om den kommende børnehavestart.

Udover ovenstående samtaler kan forældrene til enhver tid få en snak med personalet, hvis de ønsker dette.

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de kan få brug for hjælp til at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning, vejledning og bevilges via Familie- og rådgivningscentret. Vuggestuen Firkløveren har siden 1993 arbejdet med unge mødre og sårbare familier, der har brug for hjælp og vejledning til forældrerollen. Vi har løbende to til tre unge mødre/familier tilknyttet institutionen.

Tilbuddet henvender sig til unge gravide og unge mødre, hvor man har en formodning om, at de vil få svært ved at takle forældrerollen. Tilbuddet er baseret på rådgivning og vejledning.

Forløbet starter ofte allerede under graviditeten, hvor den kommende mor møder i vuggestuen hver dag  ca. kl. 8.30 -12.00. Hun er tilknyttet en stue og har en fast kontaktpædagog, som hun følger. Hun vil gennem sin dagligdag i vuggestuen lære om børn, deres behov og signaler. 

Når den unge mor har født, får hun en til to gange om ugen besøg af sin kontaktpædagog, indtil hun efter ca. tre måneder starter med sit barn i vuggestuen. Efter ca. 1 år udskrives den unge til arbejde, skole eller andet, og hendes barn fortsætter i vuggestuen.

I Vuggestuen Firkløveren har vi løbende studerende fra VIA University College.

Her kan du hente Firkløverens praktikbeskrivelse.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.