Huset Nyvang

Huset Nyvang er en integreret institution, der tilbyder pasning til børn i alderen 0-5 år.

Vi er i februar 2018 flyttet til en nybygget institution på Rindsvej 2, hvor vi er bygget sammen med et plejehjem. (Tidligere var vi Børnehuset Nyvang)

Hvis du har brug for viden om institutionen, kan du kontakte:

Pædagogisk leder
Karen Lis Holdgaard Rasmussen
Telefon: 2383 2208
E-mail: klhr@randers.dk

Huset Nyvang
Rindsvej 2
8920 Randers NV

Telefon: 8915 9370
E-mail: boernehuset.nyvang@randers.dk

Pædagogisk leder
Karen Lis Holdgaard Rasmussen
Telefon: 2383 2208
E-mail: Karen.Lis.Holdgaard.Rasmussen@randers.dk

Børnehavens telefonnumre
Nordlyset: 5133 1652
Solstrålen: 2979 8793
Regnbuen: 5133 2919
Stjerneskuddet: 2485 8441
Vuggestuens telefonnumre
Sol: 2963 7459
Måne: 5133 1413
Stjerne: 5133 1454
Galaksen: 2399 4809
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Alle børn er en del af frokostordningen, hvilket der stemmes om blandt forældre hvert andet år. Næste afstemning er i 2019

Vores køkkenmedarbejdere servere en sund og varieret kost med fokus på økologi. Det er delvis egenproduktion og delvis mad leveret fra Fru Hansens kælder.

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almene tilstand ikke er ok.

Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning om syge børn

I huset Nyvang er der ansat pædagoger og pædagogmedhjælpere til at varetage den pædagogiske praksis.

I køkkenet er der ansat en ernæringsassistent samt køkkenmedhjælpere til at varetage madlavningen.

Da vi er et nyt hus i nye rammer, er vi ved at finde frem til, hvordan vi skaber traditioner samt fejrer dem vi har i vores kultur. Vi er i en samskabelsesproces med plejehjemmet, da vi tænker at netop traditioner er et sted vi kan skabe mening for både børn og ældre.

Fødselsdage

Vi fejrer altid barnet, når det har fødselsdag, med sang. Forældre er velkomne til at tage en ting med f.eks frugt, boller eller lignende med. Når børnene har fødselsdag, fejrer vi det på stuen eller bliver inviteret hjem til fødselaren. Det kan enten være hele stuen eller en lille gruppe.

Vi anbefaler at det der medbringes er sundt, da vi holder mange fødselsdage på et år. Ligeledes vil vi gerne at der er fokus på det særlige at have fødselsdag fremfor det der deles ud.

Alle medarbejdere i Huset Nyvang er uddannede i ICDP som er en relations- og ressource orienteret tilgang. Vi arbejder på, hele tiden at være gode til at skabe relationer tl børnene, samt at skabe relationer børnene imellem.

Herudover har pædagogerne uddannet sig i inkluderende og  bevægelsesfremmende læringsmiljøer.

I 2018 er der særligt fokus på natur, udeliv og science

Forældrerådet i Børnehuset Nyvang d. 1. oktober 2017 - 30. september 2018. Forældrerådet består af forældre fra alle fire afdelinger i Børnehuset Nyvang, som sammen repræsenterer institutionen som helhed.

I forældrerådet diskuterer vi relevante emner, som kan have indflydelse på vores børns hverdag.

Vi ønsker at være børnenes stemme, og forældrerådet giver os mulighed for at kommunikere med både ledelse og medarbejdere.

Forældrerådet afholder møder i forbindelse med bestyrelsesmøderne, således vi kan få relevante emner med på bestyrelsesmøderne.

Referaterne af vores møder vil blive hængt op i de fire afdelinger - se vores i menuen til højre, hvor du også kan finde vores vedtægter.

Forældrerådet

  • Tatjana Østergaard Sørensen
  • Anne-Sophie Yde
  • Christine Jensen
  • Naymo Abdi
  • Morten Nielsen

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

Tatjana Østergaard Sørensen

I Børnehuset Nyvang har vi løbende studerende fra VIA University College.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.