Spætten

Spættens direkte mobilnummer er 29 79 86 76, og du kan sende SMS til stuen, hvis du har en besked.

Fælles for børnehaverne

Vi har to børnehavegrupper fordelt på to stuer, der arbejder på tværs. Vi passer bl.a. hinandens børn, hvis en voksen er optaget af møder eller lignende.

Skoleferieperioder

I alle skoleferieperioder slås stuerne sammen, og vi laver fælles aktiviteter.

Spætten

Spættens direkte mobilnummer er 29 79 86 76, og du kan sende SMS til stuen, hvis du har en besked.

Daglige aktiviteter

Vi holder samling næsten hver dag, hvor vi f.eks. synger, læser historie eller snakker om det, der lige på dagen er aktuelt.

Her øver børnene sig i at lytte, koncentrere sig, være midtpunkt og at vente på tur.

Når vi har samling, snakker vi også hver dag om årstid, hvilken ugedag vi har, og hvad tøj man skal have på, når vi går ud.

Vi har billeder af forskelligt overtøj (pictogrammer), som børnene hjælper med at sætte på tavlen, så alle kan orientere sig, før de går ud og tager tøj på.

Børnene er rigtig gode til at hjælpe hinanden, hvis der opstår tvivl, om hvilket tøj der passer til dagen.

Vi er ude på legepladsen hver dag og på tur cirka én gang om ugen.

Børnene øver sig i at blive selvhjulpne, og det betyder, at det kan tage lang tid at få f.eks. regnbukser og støvler på, men når det endelig lykkes, har barnet vundet en lille sejr og er vældig stolt. Ligeledes arbejder vi på, at børnene selv klarer toiletbesøg, men med hjælp fra voksne, så de selv kan klare toiletbesøg, når de starter i skole.

Vi lærer også børnene, at det er vigtigt, at de husker at vaske hænder.

Hver dag skiftes børnene til at hjælpe med at dække bord, finde madkasser frem og dele dem ud til de rette ejermænd.

Børnene øver sig i at hælde mælk/vand op, og de sætter selv tallerkner og krus tilbage på rullebordet.

Så vidt muligt arbejder vi i mindre grupper, hvor vi tilrettelægger aktiviteter, der styrker og udvikler børnene, og vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer.

Turdag

En gang om ugen forsøger vi at komme på tur, hvor vi øver os i at færdes i trafikken, bl.a kan vi:

  • besøge forskellige parker i Randers.
  • besøge biblioteket.
  • besøge museer.
  • se film på biblioteket.

Filmdag

Fra september til maj ser vi film en gang om måneden på biblioteket sammen med børn fra andre institutioner.

Farvelur

Over for garderoben hænger et ur, hvor hvert barn har en brik med navn på. Husk hver morgen at sætte jeres barns brik på det tidspunkt, hvor de bliver hentet. Og når I går hjem, hænges brikken tilbage.

Såfremt du bliver mere end en halv time forsinket, er det en god ide at ringe, så vi kan tilrettelægge aktiviteter efter det, og på den måde behøver hverken barn eller personale at bekymre sig om, hvorvidt barnet er blevet glemt, eller der er gået noget galt i kommunikationen med eks. den anden forælder.

Computer

Vi har computer og IPAD på stuen, som børnene kan bruge i små grupper. Den vil også blive brugt som et arbejdsredskab til individuelt arbejde. Børnene laver/spiller forskellige spil og løser opgaver på den.

Børnene må ikke bruge de digitale medier, såfremt det ikke er aftalt med det pædagogiske personale, og det er det pædagogiske personale, der har ansvaret for, hvilke spil, film m.m. børnene har adgang til.

Førskolegruppe

Fra august til marts/april laver vi førskolemateriale. Hvert barn har en mappe med forskellige opgaver, som de skal løse og tegne/farve i.

Vi øver os bl.a. i:

  • at sidde stille.
  • at lytte til andre, når de taler.
  • at kunne forstå en kollektiv besked og udføre den.
  • at høre en historie med få billeder, og børnene skal så huske og fortælle om det næste gang.
  • at tage på ture.

Vi laver fysiske aktiviteter og bevægelsesleg.

Vi er opmærksomme på, at børn lærer på forskellig måde, og derfor forsøger pædagogerne at tilrettelægge aktiviteterne, så børnene får de bedste læringsbetingelser.

Spisning i Spætten/Blåmejsen

Børnene skal hver dag selv medbringe mad til to måltider: En madpakke til frokosttid samt en madpakke, frugt eller lignende til eftermiddagen. Børnehaven sørger for drikkevarer. Til frokost er det mælk, og om eftermiddagen er det vand.

Madpakker spiser vi ca. kl. 11.00, og kl. 13.30 spises den medbragte eftermiddagsmad.