Mælkebøtten

Mælkebøtten er en vuggestuegruppe i Lindehuset. Husets direkte telefonnummer er 29 79 87 30. På det nummer kan du også sende SMS, hvis du har en besked til stuen.

Dagligdagen i vuggestuen

Vi er i fællesrummet til kl. 7.30. Der er mødt en voksen fra hver gruppe, og vi går på stuerne.

Kl. 7.30 - 10.30: Leg og aktiviteter (planlagte eller spontane)

Kl. 10.30: Spisning

Kl. 11.00 - 12.00: Vi gør os klar til middagssøvnen.

Kl. 12.00 - 13.30: De fleste børn sover, mens de, der er oppe, hygger på stuen.

Kl. 13.40 -14.00: Vi gør os klar til at spise eftermiddagsmad.

Kl. 14.00 - 16.00: Leg ude eller inde.

Kl. 16.00 - 16.45: De sidste vuggestuebørn samles i en af vuggestuegrupperne.

Der er angivet ca. tidspunkter.

Musik

I perioder har vi planlagte aktiviteter med sang, musik og bevægelse.

Vi synger dagligt på stuerne, bl.a.  når vi holder samling.

Ofte er det børnene, der finder sangbogen, og så øver vi os i at finde sangene.

Turdag

Vi lægger meget vægt på, at børnene kommer ud og oplever verden uden for vuggestuen.

Hvilke ture, barnet kommer med på, er afhængig af dets alder og udvikling. De yngste børn har f.eks. mest brug for en fast dagsrytme og den tryghed, de finder i vuggestuen. I takt med deres udvikling stiger deres behov for nye udfordringer, og de får brug for at komme ud og opleve nye ting og steder.

Sovetider

På stuerne ved døren hænger en tavle, hvorpå vi skriver, hvornår jeres børn har sovet.

Farveltavle

Dette er for at orientere stuen om, hvornår barnet bliver hentet.

Det er derfor en god ide at ringe såfremt, du kan se, at du kommer til at overskride den tid, du har angivet, med mere end en halv time.

Dette er for, at vi bedre kan planlægge aktiviteter for barnet, og vi som personale ikke bliver urolige for, om barnet bliver hentet.

Skiftetøj, bleer og evt. sut

På badeværelserne har børnene to kasser med deres navn på. I den ene skal der ligge skiftetøj, så barnet kan få skiftet tøj fra inderst til yderst, og i den anden skal der ligge medbragte almindelige bleer.

Bruger barnet sut, medbringes sådan én. I skal selv sørge for renholdelse og udskiftning. Vi vil gerne have navn på og en ekstra sut i tøjkassen.

Kost i vuggestuen

Som hovedregel får vi varm mad fire dage om ugen og rugbrød en dag. Vi får frugt og grønt hver dag, og kosten er sund og varieret. Til et af måltiderne serveres mælk, og til det andet serveres vand. Der er kartofler og grøntsager til de mindste hver dag. Endvidere bruges så mange økologiske råvarer som muligt.

Vi følger Randers Kommunes kostplan for 0-6-årige børn i daginstitutioner (Denne pjece kan ses i Lindehuset).

Ugekostplanen hænger på tavlen ved stuerne.

Hvis dit barn skal havde diætmad, skal det være lægeligt begrundet.

Vuggestuen vil ikke være de første, som giver dit barn slik. (Her tænker vi foruden sukker også på farvestoffer). Derfor foreslår vi is, frugt eller lignende til fødselsdage.