Sygdom og fravær

Syge børn har det bedst hjemme i trygge rammer. Derfor er det vigtigt, at et sygt barn ikke kommer i daginstitution, og da vi er mange børn og voksne sammen i mange timer, er smitterisikoen stor.

Et barn er sygt, hvis det kan smitte andre og må først modtages, når det kan følge en normal hverdag.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens folder om smitsomme sygdomme hos børn

Hvis et barn får feber, kaster op, har diarre o.l., vil vi derfor ringe til jer og bede jer hente barnet.

Skulle der akut opstå en situation, hvor barnet skal på skadestuen, og vi vurderer, at vi ikke kan vente på, at I forældre kommer og henter barnet, tager vi en taxa derop, og der vil være en i personalegruppen, der kontakter jer.

Vi bliver på skadestuen, til I når frem.

Vi ved godt, det kan være vanskeligt for jer forældre at blive ringet op på arbejde, og vi vurderer selvfølgelig altid grundigt, om det er nødvendigt, og vejer det op mod hensynet til barnet og de øvrige børn og voksne på stuen, og vi forventer, at I hurtigst mulig kommer og henter barnet.

Lav eventuelt en aftale med nogen, som barnet kender, såfremt I ikke selv har mulighed for at hente barnet.

Når barnet er sygt, er det vigtigt, I ringer og fortæller det til personalet, så vi ikke går og venter på barnet. Vi kan hænge en seddel op til andre forældre, såfremt det er noget smitsomt.

Hvis dit barn holder fri/har ferie, vil vi også gerne vide det, så vi ikke går og venter på, at barnet skal møde ind, hvis vi f.eks. skal på tur.