Solcreme

I dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september.

I Daginstitutionen Lindehuset forventer vi i sommermånederne, at barnet er smurt ind i solcreme, inden det kommer i institutionen.

Vi smører barnet ind til middag igen, og hvis vi går ud, med vores egen solcreme.