VIDA

Her kan du læse om Daginstitutionen Lindehusets vision, mål, tiltag og tegn.

Vision

Lindehuset vil være kendt for at give alle børn en god start på livet uanset barnets sociale og ressourcemæssige baggrund.

Det gør vi bl.a. ved at:

 • have en pædagogisk tilgang, hvor vi ser på børnene ud fra et ressourcefokuseret og inkluderende syn.
 • vide, at alle børn har potentialer, vi som faggruppe skal tage udgangspunkt i, så vi kan skabe positive mønstre for barnet, så det kan bidrage til og indgå i et fællesskab.

Mål

 • At have fokus på børnenes relationer og fællesskaber
 • At se hvert enkelt barns potentialer og ressourcer så barnet har mulighed for at udvikle reciliens til at handle og opnå sine mål samt bruge sine evner så godt som muligt
 • At tage udgangspunkt i børnenes evner, interesser og læringsbehov
 • At inddrage kollegaer, forældre og tværfaglige specialister i samarbejdet omkring barnet
 • At sætte vores faglige handlekompetancer i spil og lære af hinanden
 • At børn og forældre får forståelse for vigtigheden af, at alle børn har brug for venner og brug for at indgå i et fællesskab.

Tiltag

 • Én til to gange årligt laves sociogrammer.
 • Skabelse af tid og rum for at arbejde i mindre grupper
 • Brug af tværfaglige konferencer for at inddrage bredere viden
 • Ændring af måden vi fordeler børnegrupperne på, så personalet opnår større kendskab til det enkelte barn (og forældrene) og således styrker relationerne voksen/barn og barn/barn.
 • Der laves SMTTE model på de tiltag/aktiviteter, der iværksættes omkring et barn.

Tegn

 • Børnene udviser empati for hinanden.
 • Forældre udviser respekt for og accept af børns forskelligheder.
 • Personalet søger hjælp hos hinanden og hos relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Personalet tilrettelægger arbejdet/den pædagogiske praksis, så børnenes evner og potentialer danner grundlag for bidrag til fællesskabet.

Evaluering/dokumentation

 • Der evalueres på de mål, der blev sat i  SMTTE modellen.
 • Der dokumenteres med billeder, videoklip og narrative fortællinger.

Resultater

VIDA-projektet/eksperimenterne har bl.a. vist os:

 • vigtigheden af, at børn tilhører en gruppe med faste voksne i gennem deres vuggestue-/børnehaveperiode, så relationer og kendskab til det enkelte barn forstærkes.
 • at vi skal sætte mål og lave handleplaner for de tiltag, vi iværksætter.
 • at vi skal skabe tid og rammer til at arbejde med børnene i mindre grupper, så nærvær og relationer udvikles.
 • vigtigheden af at have en fælles forståelsesramme for inklusion.
 • at vi skal turde italesætte, det vi ser.
 • at vi skal turde sætte egne handlekompetancer og habitus i spil.
 • at vi skal italesætte den mængde ”tavs viden”, vi har.