Madordning

Forældrene i Lindehuset har stemt ja til en madordning i vores institution, i hvert fald til og med 2016. Den madordning, som man betaler ind til, dækker fuldkost for vuggestuebarnet og fælles frokost og noget eftermiddagsmad i børnehaven.

Morgenmad

Morgenmad tilbyder vi mellem 6.30 - 7.15, og den består af havregryn, cornflakes eller rugbrød.

Frokost

Frokosten består af rugbrød med en lun ret og enkelte dage suppe eller pitabrød/hjemmelavede burgere. Se menuplanen på børneintra eller ved at logge ind på Fru Hansens kælder, som er vores leverandør (kode fås ved indmeldelse). Vi serverer mælk dertil.

Eftermiddagsmad

Børnehaven

Vi tilbyder rugbrød, og hver forælder tager et stykke frugt med til et fælles frugtfad.

Vuggestuen

Vi serverer som regel frugt og boller/rugbrød.

Kostpolitik for Dagtilbud Midt

Formål

Formålet med kostpolitikken er, at børnene i Dagtilbud Midt så tidligt som muligt udvikler gode kostvaner. God kost har stor betydning her og nu for børnenes trivsel og indlæringsmuligheder, for deres muligheder for at have det godt med sig selv og hinanden og for deres udvikling i det hele taget. Men det har også betydning på sigt, at de så tidligt som muligt vænner sig til sund og varieret kost. Derfor arbejder vi på at gøre børnene ”madmodige”.

Opmærksomhed på det gode måltid har, udover det ernæringsmæssige, til formål at understøtte fællesskab og gode manerer.

Daglig kost

Den daglige kost, som børnene får serveret i institutionen, skal være produceret i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Fødevarestyrelsen. Kosten tager udgangspunkt i dansk kulturtradition med respekt for andre kulturer og religioner.

Vi tilbyder specialkost/diætkost, hvis der er lægelig begrundelse herfor.

Råvarer

I vores egenproduktion anvender vi overvejende økologiske basisvarer og så vidt muligt årstidens frugt og grønt.

Sukkerpolitik

Tanken med vores sukkerpolitik er, at det skal være forældrene, der styrer, hvor meget sukker deres barn får. Det betyder, at sukker kun benyttes i begrænset omfang, nemlig der hvor det findes naturligt. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, kan frugtsukker anvendes.

Drikkevarer

Børnehaven/vuggestuen sørger for drikkevarer. Vi tilbyder vand i løbet af dagen og mælk til middag.

Fødselsdag

Når vi fejrer fødselsdag, lægger vi vægt på, at fødselsdagsbarnet er i centrum. Vi fejrer først og fremmest barnet med det, vi laver og gør sammen. 

Barnet er dog også velkommen til at dele lidt ud, men vi ser gerne, at der er tænkt på det ernæringsmæssige, både hvis det sker i institutionen, eller der bliver inviteret hjem privat. Vi opfordrer til at barnet kun deler en enkelt ting ud f.eks. boller m. glasur, rosiner, flødeboller, frugt, kage, frugtstænger, is, popcorn o.l. Spørg gerne personalet, hvis i er i tvivl. Vi ser helst ikke slikposer hverken ved afholdelse af fødselsdag i hjemmet eller her i institutionen. 

I forbindelse med måltidet

Vi lægger vægt på, at måltidet og det at spise sammen forbindes med noget godt. Vi lægger vægt på, at barnet oplever sig som en del af måltidsfællesskabet og lærer at tage hensyn til andre. Derfor serveres maden i en god og venlig atmosfære, hvor der er fokus på samvær og tid til at spise. Børnene lærer almindelig bordskik, såsom at vente til det bliver deres tur, sende videre m.m. De øver også selvhjulpenhed, f.eks. ved at dække bord, at hælde op, smøre mad, osv.